Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
XXXVII/846/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXI/1037/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 2013-01-17

2 Uchwała
XXXVII/847/13
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 2013-01-17

3 Uchwała
XXXVII/848/13
w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielom obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, znajdującego się na terenie wystawy WUWA 2013-01-17

4 Uchwała
XXXVII/849/13
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2013-01-17

5 Uchwała
XXXVII/850/13
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2013 - 2017 2013-01-17

6 Uchwała
XXXVII/851/13
w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-01-17

7 Uchwała
XXXVII/852/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/872/00  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie założenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2013-01-17

8 Uchwała
XXXVII/853/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu 2013-01-17

9 Uchwała
XXXVII/854/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego fragmentu ulicy Stefana Batorego we Wrocławiu 2013-01-17

10 Uchwała
XXXVII/855/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu 2013-01-17

11 Uchwała
XXXVII/856/13
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2013-01-17

12 Uchwała
XXXVII/857/13
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2013-01-17

13 Uchwała
XXXVII/858/13
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2013-01-17

14 Uchwała
XXXVII/859/13
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2013-01-17

15 Uchwała
XXXVII/860/13
w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-01-17

16 Uchwała
XXXVII/861/13
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynków mieszczących się w Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-01-17

17 Uchwała
XXXVII/862/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-01-17

18 Uchwała
XXXVII/863/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Komendanta Straży Miejskiej 2013-01-17

19 Uchwała
XXXVII/864/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda., pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-01-17

20 Uchwała
XXXVII/865/13
w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Osiedla Huby 2013-01-17

21 Stanowisko
XXXVII/3/13
w sprawie upamiętnienia profesora Michała Kuleszy 2013-01-17

22 Zarządzenie
6714/13
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu 2013-02-07

23 Zarządzenie
6715/13
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr  6599/09  Prezydenta Wrocławia z dnia 19 czerwca 2009 r. 2013-02-08

24 Uchwała
XXXVIII/866/13
w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2013-02-14

25 Uchwała
XXXVIII/867/13
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok 2013-02-14

26 Uchwała
XXXVIII/868/13
w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 2013-02-14

27 Uchwała
XXXVIII/869/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr I w Zespole Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2a 2013-02-14

28 Uchwała
XXXVIII/870/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr II w Zespole Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego przy ul. Borowskiej 105 2013-02-14

29 Uchwała
XXXVIII/871/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr III im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64 2013-02-14

30 Uchwała
XXXVIII/872/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi nr IV w Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 70-82 2013-02-14

31 Uchwała
XXXVIII/873/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr V w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Stanisława Worcella 3 2013-02-14

32 Uchwała
XXXVIII/874/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr VIII w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 2013-02-14

33 Uchwała
XXXVIII/875/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr IX w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 2013-02-14

34 Uchwała
XXXVIII/876/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr X w Zespole Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-02-14

35 Uchwała
XXXVIII/877/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XI w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 2013-02-14

36 Uchwała
XXXVIII/878/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XII w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33 2013-02-14

37 Uchwała
XXXVIII/879/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XIII w Lotniczych Zakładach Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 2013-02-14

38 Uchwała
XXXVIII/880/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XIV w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-02-14

39 Uchwała
XXXVIII/881/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XV w Zespole Szkół nr 23 im. ks. Stanisława Staszica przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 2013-02-14

40 Uchwała
XXXVIII/882/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XVI w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie przy ul. Braniborskiej 57 2013-02-14

41 Uchwała
XXXVIII/883/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XVII w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Pawła Eluarda 51-55 2013-02-14

42 Uchwała
XXXVIII/884/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XVIII w Zespole Szkół nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2013-02-14

43 Uchwała
XXXVIII/885/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr XIX im. Polskich Zwycięzców Enigmy w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-02-14

44 Uchwała
XXXVIII/886/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 2013-02-14

45 Uchwała
XXXVIII/887/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego przy ul. Borowskiej 105 2013-02-14

46 Uchwała
XXXVIII/888/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 2013-02-14

47 Uchwała
XXXVIII/889/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-02-14

48 Uchwała
XXXVIII/890/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33 2013-02-14

49 Uchwała
XXXVIII/891/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych im. Polskich Zwycięzców Enigmy przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-02-14

50 Uchwała
XXXVIII/892/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jana Wł. Dawida 5 2013-02-14

51 Uchwała
XXXVIII/893/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 w Zespole Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-02-14

52 Uchwała
XXXVIII/894/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 2013-02-14

53 Uchwała
XXXVIII/895/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego przy ul. Borowskiej 105 2013-02-14

54 Uchwała
XXXVIII/896/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 8 w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 2013-02-14

55 Uchwała
XXXVIII/897/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-02-14

56 Uchwała
XXXVIII/898/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33 2013-02-14

57 Uchwała
XXXVIII/899/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych im. Polskich Zwycięzców Enigmy przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-02-14

58 Uchwała
XXXVIII/900/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jana Wł. Dawida 5 2013-02-14

59 Uchwała
XXXVIII/901/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 10 w Zespole Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-02-14

60 Uchwała
XXXVIII/902/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 9 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 2013-02-14

61 Uchwała
XXXVIII/903/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Handlowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 2013-02-14

62 Uchwała
XXXVIII/904/13
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 2013-02-14

63 Uchwała
XXXVIII/905/13
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2013-02-14

64 Uchwała
XXXVIII/906/13
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 2013-02-14

65 Uchwała
XXXVIII/907/13
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Stanisława Worcella 3 2013-02-14

66 Uchwała
XXXVIII/908/13
w sprawie powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej 2013-02-14

67 Uchwała
XXXVIII/909/13
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława 2013-02-14

68 Uchwała
XXXVIII/910/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Irysowej we Wrocławiu 2013-02-14

69 Uchwała
XXXVIII/911/13
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2013-02-14

70 Uchwała
XXXVIII/912/13
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2013-02-14

71 Uchwała
XXXVIII/913/13
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2013-02-14

72 Uchwała
XXXVIII/914/13
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 2013-02-14

73 Uchwała
XXXVIII/915/13
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2013-02-14

74 Uchwała
XXXVIII/916/13
w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo na terenie Wrocławia 2013-02-14

75 Uchwała
XXXVIII/917/13
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 2013-02-14

76 Uchwała
XXXVIII/918/13
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia 2013-02-14

77 Uchwała
XXXVIII/919/13
w sprawie przyznania diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z przeprowadzeniem wyborów do rad osiedli Wrocławia rozpoczynających kadencję w 2013 r. 2013-02-14

78 Uchwała
XXXVIII/920/13
w sprawie przyznania diet Osiedlowym Komisarzom Wyborczym, członkom osiedlowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do rad osiedli Wrocławia rozpoczynających kadencję w 2013 r. 2013-02-14

79 Uchwała
XXXVIII/921/13
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2013-02-14

80 Uchwała
XXXVIII/922/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2013-02-14

81 Uchwała
XXXVIII/923/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-02-14

82 Uchwała
XXXVIII/924/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-02-14

83 Uchwała
XXXVIII/925/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji 2013-02-14

84 Uchwała
XXXVIII/926/13
w sprawie rozpatrzenia skargi Klientów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych na Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji 2013-02-14

85 Uchwała
XXXVIII/927/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2013-02-14

86 Uchwała
XXXVIII/928/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Komendanta Straży Miejskiej 2013-02-14

87 Uchwała
XXXVIII/929/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2013-02-14

88 Uchwała
XXXVIII/930/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2013-02-14

89 Uchwała
XXXVIII/931/13
w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. 2013-02-14

90 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2013-02-14

91 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2013-02-14

92 Apel
XXXIX/5/13
do Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie zwiększenia środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla województwa dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 2013-03-01

93 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2013-03-11

94 Zarządzenie
6852/13
zmieniające zarządzenie nr  1461/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych 2013-02-27

95 Zarządzenie
6860/13
w sprawie wprowadzenia procedur zgłaszania szkód w mieniu i sprzęcie elektronicznym oraz roszczeń osób trzecich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wprowadzenia procedury finansowania kosztów usuwania szkód i zaspokajania roszczeń osób trzecich 2013-02-27

96 Zarządzenie
7011/13
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2013 roku 2013-03-18

97 Zarządzenie
7012/13
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2013 roku 2013-03-18

98 Uchwała
XL/932/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-03-21

99 Uchwała
XL/933/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-03-21

100 Uchwała
XL/934/13
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocław za 2012 rok 2013-03-21

101 Uchwała
XL/935/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XIII/241/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta 2013-03-21

102 Uchwała
XL/936/13
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2013 roku 2013-03-21

103 Uchwała
XL/937/13
w sprawie przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Zawidawie" Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 2013-03-21

104 Uchwała
XL/938/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/780/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2013-03-21

105 Uchwała
XL/939/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/781/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2013-03-21

106 Uchwała
XL/940/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/782/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia 2013-03-21

107 Uchwała
XL/941/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXII/741/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-21

108 Uchwała
XL/942/13
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wrocławia 2013-03-21

109 Uchwała
XL/943/13
w sprawie zmiany uchwały nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2013-03-21

110 Uchwała
XL/944/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/788/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2013-03-21

111 Uchwała
XL/945/13
w sprawie utworzenia przy ul. Pawła Eluarda 51-55 szkoły pod nazwą Szkoła Policealna nr 17 we Wrocławiu i nadania statutu 2013-03-21

112 Uchwała
XL/946/13
w sprawie włączenia Szkoły Policealnej nr 17 we Wrocławiu do Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu przy ul. Pawła Eluarda 51-55 2013-03-21

113 Uchwała
XL/947/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2013-03-21

114 Uchwała
XL/948/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Adama Mickiewicza 40 we Wrocławiu 2013-03-21

115 Uchwała
XL/949/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Żelaznej, Icchaka Lejba Pereca i Grabiszyńskiej we Wrocławiu 2013-03-21

116 Uchwała
XL/950/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowodworskiej we Wrocławiu 2013-03-21

117 Uchwała
XL/951/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu 2013-03-21

118 Uchwała
XL/952/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trójkątnej we Wrocławiu 2013-03-21

119 Uchwała
XL/953/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jordanowskiej i Harcerskiej we Wrocławiu 2013-03-21

120 Uchwała
XL/954/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVII/855/13  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu 2013-03-21

121 Uchwała
XL/955/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/829/12  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu 2013-03-21

122 Uchwała
XL/956/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/823/12  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu 2013-03-21

123 Uchwała
XL/957/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/827/12  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2013-03-21

124 Uchwała
XL/958/13
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Milenijnej i mostu Milenijnego we Wrocławiu 2013-03-21

125 Uchwała
XL/959/13
w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg krajowych ulicy Milenijnej i Mostu Milenijnego we Wrocławiu 2013-03-21

126 Uchwała
XL/960/13
w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej wskazanych ulic we Wrocławiu 2013-03-21

127 Uchwała
XL/961/13
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2013-03-21

128 Uchwała
XL/962/13
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia 2013-03-21

129 Uchwała
XL/963/13
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2013-03-21

130 Uchwała
XL/964/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania I Park Spółki z o. o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu 2013-03-21

131 Uchwała
XL/965/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda., pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda., pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego we Wrocławiu 2013-03-21

132 Uchwała
XL/966/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-03-21

133 Uchwała
XL/967/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-03-21

134 Uchwała
XL/968/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-03-21

135 Uchwała
XL/969/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2013-03-21

136 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-03-21

137 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2013-03-21

138 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1693/10 w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2013-03-21

139 Zarządzenie
7092/13
w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczania szyldów, autoreklam, nośników reklamowych 2013-03-21

140 Uchwała
XLII/970/13
w sprawie rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2012 rok 2013-04-18

141 Uchwała
XLII/971/13
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu za 2012 rok 2013-04-18

142 Uchwała
XLII/972/13
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2012 rok 2013-04-18

143 Uchwała
XLII/973/13
w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2012 rok 2013-04-18

144 Uchwała
XLII/974/13
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2012 rok 2013-04-18

145 Uchwała
XLII/975/13
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 2013-04-18

146 Uchwała
XLII/976/13
w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego 2013-04-18

147 Uchwała
XLII/977/13
w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/163/03  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określania zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia 2013-04-18

148 Uchwała
XLII/978/13
w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2013-04-18

149 Uchwała
XLII/979/13
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-18

150 Uchwała
XLII/980/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2013-04-18

151 Uchwała
XLII/981/13
w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013 - 2017 2013-04-18

152 Uchwała
XLII/982/13
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości 2013-04-18

153 Uchwała
XLII/983/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 2013-04-18

154 Uchwała
XLII/984/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 2013-04-18

155 Uchwała
XLII/985/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 2013-04-18

156 Uchwała
XLII/986/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 2013-04-18

157 Uchwała
XLII/987/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-04-18

158 Uchwała
XLII/988/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2013-04-18

159 Uchwała
XLII/989/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu przy Pawła Eluarda 51-55 2013-04-18

160 Uchwała
XLII/990/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 23 im. ks. Stanisława Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 2013-04-18

161 Uchwała
XLII/991/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej 2a 2013-04-18

162 Uchwała
XLII/992/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 2013-04-18

163 Uchwała
XLII/993/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-04-18

164 Uchwała
XLII/994/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 3 im. Czesława Miłosza we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 2013-04-18

165 Uchwała
XLII/995/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 2013-04-18

166 Uchwała
XLII/996/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 2013-04-18

167 Uchwała
XLII/997/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2013-04-18

168 Uchwała
XLII/998/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Elektronicznych Zakładów Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 2013-04-18

169 Uchwała
XLII/999/13
w sprawie wyłączenia szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 2013-04-18

170 Uchwała
XLII/1000/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 2013-04-18

171 Uchwała
XLII/1001/13
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu przy Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-04-18

172 Uchwała
XLII/1002/13
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu przy ks. Piotra Skargi 31 2013-04-18

173 Uchwała
XLII/1003/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 2013-04-18

174 Uchwała
XLII/1004/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 2013-04-18

175 Uchwała
XLII/1005/13
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 2013-04-18

176 Uchwała
XLII/1006/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr I we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej 2a 2013-04-18

177 Uchwała
XLII/1007/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 2013-04-18

178 Uchwała
XLII/1008/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 2013-04-18

179 Uchwała
XLII/1009/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-04-18

180 Uchwała
XLII/1010/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 2013-04-18

181 Uchwała
XLII/1011/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-04-18

182 Uchwała
XLII/1012/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 2013-04-18

183 Uchwała
XLII/1013/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-04-18

184 Uchwała
XLII/1014/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 2013-04-18

185 Uchwała
XLII/1015/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 8 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 2013-04-18

186 Uchwała
XLII/1016/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-04-18

187 Uchwała
XLII/1017/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 2013-04-18

188 Uchwała
XLII/1018/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-04-18

189 Uchwała
XLII/1019/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 2013-04-18

190 Uchwała
XLII/1020/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 10 we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-04-18

191 Uchwała
XLII/1021/13
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 2013-04-18

192 Uchwała
XLII/1022/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Handlowego dla Dorosłych we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 2013-04-18

193 Uchwała
XLII/1023/13
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2013-04-18

194 Uchwała
XLII/1024/13
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 9 we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 2013-04-18

195 Uchwała
XLII/1025/13
w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 13 we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 2013-04-18

196 Uchwała
XLII/1026/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr II we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 2013-04-18

197 Uchwała
XLII/1027/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr III we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 2013-04-18

198 Uchwała
XLII/1028/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi nr IV we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 2013-04-18

199 Uchwała
XLII/1029/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr V we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 2013-04-18

200 Uchwała
XLII/1030/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr VIII we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 2013-04-18

201 Uchwała
XLII/1031/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr IX we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 2013-04-18

202 Uchwała
XLII/1032/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr X we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 2013-04-18

203 Uchwała
XLII/1033/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XI we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 2013-04-18

204 Uchwała
XLII/1034/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XII we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 2013-04-18

205 Uchwała
XLII/1035/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XIII we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2013-04-18

206 Uchwała
XLII/1036/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XIV we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2013-04-18

207 Uchwała
XLII/1037/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XV we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 2013-04-18

208 Uchwała
XLII/1038/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XVI we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 2013-04-18

209 Uchwała
XLII/1039/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XVII we Wrocławiu przy ul. Pawła Eluarda 51-55 2013-04-18

210 Uchwała
XLII/1040/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XVIII we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2013-04-18

211 Uchwała
XLII/1041/13
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr XIX im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 2013-04-18

212 Uchwała
XLII/1042/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej we Wrocławiu 2013-04-18

213 Uchwała
XLII/1043/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stabłowickiej, rzeki Bystrzycy i linii kolejowej we Wrocławiu 2013-04-18

214 Uchwała
XLII/1044/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż we Wrocławiu 2013-04-18

215 Uchwała
XLII/1045/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Czekoladowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2013-04-18

216 Uchwała
XLII/1046/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu - część zachodnia 2013-04-18

217 Uchwała
XLII/1047/13
w sprawie zmiany uchwały Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie nazwania bulwaru nad Odrą - od mostu Piaskowego do mostu Grunwaldzkiego - bulwarem im. "Xawerego Dunikowskiego" 2013-04-18

218 Uchwała
XLII/1048/13
w sprawie nadania nazwy bulwarowi we Wrocławiu 2013-04-18

219 Uchwała
XLII/1049/13
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2013-04-18

220 Uchwała
XLII/1050/13
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2013-04-18

221 Uchwała
XLII/1051/13
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2013-04-18

222 Uchwała
XLII/1052/13
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2013-04-18

223 Uchwała
XLII/1053/13
w sprawie odwołania radnego Rafała Czepila ze składu Miejskiej Komisji Wyborczej 2013-04-18

224 Uchwała
XLII/1054/13
w sprawie powołania radnego Damiana Mrozka do składu Miejskiej Komisji Wyborczej 2013-04-18

225 Uchwała
XLII/1055/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części zespołu urbanistycznego Złotniki we Wrocławiu 2013-04-18

226 Uchwała
XLII/1056/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-04-18

227 Uchwała
XLII/1057/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2013-04-18

228 Uchwała
XLII/1058/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-04-18

229 Uchwała
XLII/1059/13
w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zrzeszenie Aktywistów na rzecz budowy i eksploatacji Dróg w Polsce na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2013-04-18

230 Uchwała
XLII/1060/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Komendanta Straży Miejskiej 2013-04-18

231 Uchwała
XLII/1061/13
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Komendanta Straży Miejskiej 2013-04-18

232 Uchwała
XLII/1062/13
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2013-04-18

233 Uchwała
XLII/1063/13
w sprawie rozpatrzenia wniosku pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. 2013-04-18

234 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2013-04-18

235 Uchwała
XLIV/1064/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-05-23

236 Uchwała
XLIV/1065/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-05-23

237 Uchwała
XLIV/1066/13
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wrocław a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2013-05-23

238 Uchwała
XLIV/1067/13
w sprawie przyznania osobie fizycznej prowadzącej placówkę oświatową pod nazwą Wrocławska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej - Szkoła Muzyczna II st. pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 84 2013-05-23

239 Uchwała
XLIV/1068/13
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 17 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Litewskiej 72/1 2013-05-23

240 Uchwała
XLIV/1069/13
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji 2013-05-23

241 Uchwała
XLIV/1070/13
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kowalskiej we Wrocławiu 2013-05-23

242 Uchwała
XLIV/1071/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu 2013-05-23

243 Uchwała
XLIV/1072/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej we Wrocławiu 2013-05-23

244 Uchwała
XLIV/1073/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Kłokoczyce we Wrocławiu 2013-05-23

245 Uchwała
XLIV/1074/13
w sprawie konsultacji dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach "Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego" 2013-05-23

246 Uchwała
XLIV/1075/13
w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Wrocławia 2013-05-23

247 Uchwała
XLIV/1076/13
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2013-05-23

248 Uchwała
XLIV/1077/13
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2013-05-23

249 Uchwała
XLIV/1078/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Kowale Komercyjne we Wrocławiu 2013-05-23

250 Uchwała
XLIV/1079/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu 2013-05-23

251 Uchwała
XLIV/1080/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-05-23

252 Uchwała
XLIV/1081/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu 2013-05-23

253 Uchwała
XLIV/1082/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-05-23

254 Uchwała
XLIV/1083/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2013-05-23

255 Uchwała
XLIV/1084/13
w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku o podjęcie przez Radę Miejską inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie elektronicznego rejestru umów cywilnoprawnych 2013-05-23

256 Uchwała
XLIV/1085/13
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2013-05-23

257 Uchwała
XLIV/1086/13
w sprawie przyznania "Nagrody Wrocławia" 2013-05-23

258 Apel
XLIV/6/13
do Pani Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy i Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka w sprawie zmiany decyzji dotyczącej meczów Reprezentacji Polski oraz Meczów Finałowych Pucharu Polski, które na podstawie umowy pomiędzy operatorem Stadionu Narodowego a PZPN mają być rozgrywane wyłącznie na Stadionie Narodowym 2013-05-23

259 Stanowisko
XLIV/4/13
w sprawie upamiętnienia profesora Jerzego Przystawy 2013-05-23

260 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rad Osiedli we Wrocławiu 2013-05-23

261 Obwieszczenie
dotyczące sprostowania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rad Osiedli we Wrocławiu 2013-05-24

262 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg krajowych ulicy Milenijnej i Mostu Milenijnego we Wrocławiu 2013-06-03

263 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej wskazanych ulic we Wrocławiu 2013-06-03

264 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2013-06-03

265 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia 2013-06-03

266 Zarządzenie
7731/13
zmieniające zarządzenie nr  1774/03  Prezydenta Wrocławia z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z parkingów zorganizowanych przez Gminę Wrocław 2013-06-13

267 Uchwała
XLVI/1087/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2012 rok 2013-06-27

268 Uchwała
XLVI/1088/13
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-27

269 Uchwała
XLVI/1089/13
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę obszaru Podstrefy "Wrocław" Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2013-06-27

270 Uchwała
XLVI/1090/13
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży udziału we własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 34, na rzecz Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego 2013-06-27

271 Uchwała
XLVI/1091/13
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Sołtysowickiej 59a 2013-06-27

272 Uchwała
XLVI/1092/13
w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2013-06-27

273 Uchwała
XLVI/1093/13
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Księcia Witolda oraz części placu Solnego we Wrocławiu 2013-06-27

274 Uchwała
XLVI/1094/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego "PROVITA" 2013-06-27

275 Uchwała
XLVI/1095/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2013-06-27

276 Uchwała
XLVI/1096/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2013-06-27

277 Uchwała
XLVI/1097/13
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1559/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2013-06-27

278 Uchwała
XLVI/1098/13
w sprawie zatwierdzenia "Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2014" 2013-06-27

279 Uchwała
XLVI/1099/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu 2013-06-27

280 Uchwała
XLVI/1100/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sopockiej, Gdańskiej i Nowowiejskiej we Wrocławiu 2013-06-27

281 Uchwała
XLVI/1101/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu 2013-06-27

282 Uchwała
XLVI/1102/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piaskowej i ks. Wincentego Kraińskiego we Wrocławiu 2013-06-27

283 Uchwała
XLVI/1103/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Inżynierskiej we Wrocławiu 2013-06-27

284 Uchwała
XLVI/1104/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Żernickiej i Jerzmanowskiej we Wrocławiu 2013-06-27

285 Uchwała
XLVI/1105/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu 2013-06-27

286 Uchwała
XLVI/1106/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu 2013-06-27

287 Uchwała
XLVI/1107/13
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2013-06-27

288 Uchwała
XLVI/1108/13
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2013-06-27

289 Uchwała
XLVI/1109/13
w sprawie nadania nazwy parkowi we Wrocławiu 2013-06-27

290 Uchwała
XLVI/1110/13
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2013-06-27

291 Uchwała
XLVI/1111/13
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2013-06-27

292 Uchwała
XLVI/1112/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2013-06-27

293 Uchwała
XLVI/1113/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

294 Uchwała
XLVI/1114/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

295 Uchwała
XLVI/1115/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

296 Uchwała
XLVI/1116/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

297 Uchwała
XLVI/1117/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

298 Uchwała
XLVI/1118/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

299 Uchwała
XLVI/1119/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

300 Uchwała
XLVI/1120/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

301 Uchwała
XLVI/1121/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-27

302 Uchwała
XLVI/1122/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części zespołu urbanistycznego Złotniki we Wrocławiu 2013-06-27

303 Uchwała
XLVI/1123/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-06-27

304 Uchwała
XLVI/1124/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-06-27

305 Uchwała
XLVI/1125/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-06-27

306 Uchwała
XLVI/1126/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-06-27

307 Uchwała
XLVI/1127/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-06-27

308 Uchwała
XLVI/1128/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-06-27

309 Uchwała
XLVI/1129/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2013-06-27

310 Uchwała
XLVI/1130/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2013-06-27

311 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 2013-06-27

312 Uchwała
XLVII/1131/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-07-11

313 Uchwała
XLVII/1132/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-07-11

314 Uchwała
XLVII/1133/13
w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia 2013-07-11

315 Uchwała
XLVII/1134/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2013-07-11

316 Uchwała
XLVII/1135/13
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław 2013-07-11

317 Uchwała
XLVII/1136/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/2333/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze więcej" 2013-07-11

318 Uchwała
XLVII/1137/13
zmieniająca uchwałę nr  XXV/558/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2013-07-11

319 Uchwała
XLVII/1138/13
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2013-07-11

320 Uchwała
XLVII/1139/13
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych "Światowid" we Wrocławiu 2013-07-11

321 Uchwała
XLVII/1140/13
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2013-07-11

322 Uchwała
XLVII/1141/13
w sprawie utworzenia przy ul. Nowodworskiej 70-82 szkoły pod nazwą "Gimnazjum Integracyjne nr 54 we Wrocławiu" oraz nadania statutu 2013-07-11

323 Uchwała
XLVII/1142/13
w sprawie włączenia Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu do Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 2013-07-11

324 Uchwała
XLVII/1143/13
w sprawie utworzenia przy ul. Nowodworskiej 70-82 szkoły pod nazwą "Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 we Wrocławiu" oraz nadania statutu 2013-07-11

325 Uchwała
XLVII/1144/13
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 103 we Wrocławiu do Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 2013-07-11

326 Uchwała
XLVII/1145/13
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia 2013-07-11

327 Uchwała
XLVII/1146/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/688/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2013-07-11

328 Uchwała
XLVII/1147/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego 2013-07-11

329 Uchwała
XLVII/1148/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Ludomira Różyckiego we Wrocławiu 2013-07-11

330 Uchwała
XLVII/1149/13
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu 2013-07-11

331 Uchwała
XLVII/1150/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu 2013-07-11

332 Uchwała
XLVII/1151/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu 2013-07-11

333 Uchwała
XLVII/1152/13
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2013-07-11

334 Uchwała
XLVII/1153/13
w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2013-07-11

335 Uchwała
XLVII/1154/13
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2013-07-11

336 Uchwała
XLVII/1155/13
w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej 2013-07-11

337 Uchwała
XLVII/1156/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu - część zachodnia 2013-07-11

338 Uchwała
XLVII/1157/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Kowale Komercyjne we Wrocławiu 2013-07-11

339 Uchwała
XLVII/1158/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-07-11

340 Uchwała
XLVII/1159/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-07-11

341 Uchwała
XLVII/1160/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna 2013-07-11

342 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2013-07-11

343 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/137/11 w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2013-07-11

344 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2013-07-11

345 Informacja
o zbiorczych wynikach konsultacji w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-07-11

346 Uchwała
XLVIII/1161/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-09-19

347 Uchwała
XLVIII/1162/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-09-19

348 Uchwała
XLVIII/1163/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia 2013-09-19

349 Uchwała
XLVIII/1164/13
w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Lille 2013-09-19

350 Uchwała
XLVIII/1165/13
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019 2013-09-19

351 Uchwała
XLVIII/1166/13
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-09-19

352 Uchwała
XLVIII/1167/13
w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, Komponent B-3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 2013-09-19

353 Uchwała
XLVIII/1168/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2013-09-19

354 Uchwała
XLVIII/1169/13
w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności 2013-09-19

355 Uchwała
XLVIII/1170/13
w sprawie zmiany uchwały nr  L/1463/10  w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych 2013-09-19

356 Uchwała
XLVIII/1171/13
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 2013-09-19

357 Uchwała
XLVIII/1172/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/2333/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze więcej" 2013-09-19

358 Uchwała
XLVIII/1173/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXV/558/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2013-09-19

359 Uchwała
XLVIII/1174/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/596/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu 2013-09-19

360 Uchwała
XLVIII/1175/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/597/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu 2013-09-19

361 Uchwała
XLVIII/1176/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/599/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskim Kameralistom "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu 2013-09-19

362 Uchwała
XLVIII/1177/13
w sprawie nadania statutu Centrum Kultury "Agora" we Wrocławiu 2013-09-19

363 Uchwała
XLVIII/1178/13
w sprawie nadania statutu Biuru Wystaw Artystycznych we Wrocławiu - Galerie Sztuki Współczesnej 2013-09-19

364 Uchwała
XLVIII/1179/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XLVII/1140/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2013-09-19

365 Uchwała
XLVIII/1180/13
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznym przedszkolom, prowadzonym przez fundację Familijny Poznań 2013-09-19

366 Uchwała
XLVIII/1181/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XLVII/1135/13  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław 2013-09-19

367 Uchwała
XLVIII/1182/13
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji 2013-09-19

368 Uchwała
XLVIII/1183/13
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława 2013-09-19

369 Uchwała
XLVIII/1184/13
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława 2013-09-19

370 Uchwała
XLVIII/1185/13
w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław z Celowego Związku Gmin pod nazwą "Związek Międzygminny Ślęza - Oława" 2013-09-19

371 Uchwała
XLVIII/1186/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Świdnickiej, Podwale oraz Czystej we Wrocławiu 2013-09-19

372 Uchwała
XLVIII/1187/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów we Wrocławiu 2013-09-19

373 Uchwała
XLVIII/1188/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu 2013-09-19

374 Uchwała
XLVIII/1189/13
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2013-09-19

375 Uchwała
XLVIII/1190/13
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2013-09-19

376 Uchwała
XLVIII/1191/13
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2013-09-19

377 Uchwała
XLVIII/1192/13
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-09-19

378 Uchwała
XLVIII/1193/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/276/96  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2013-09-19

379 Uchwała
XLVIII/1194/13
w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2013-09-19

380 Uchwała
XLVIII/1195/13
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2013-09-19

381 Uchwała
XLVIII/1196/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu 2013-09-19

382 Uchwała
XLVIII/1197/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-09-19

383 Uchwała
XLVIII/1198/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-09-19

384 Uchwała
XLVIII/1199/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-09-19

385 Uchwała
XLVIII/1200/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2013-09-19

386 Uchwała
XLVIII/1201/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

387 Uchwała
XLVIII/1202/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

388 Uchwała
XLVIII/1203/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

389 Uchwała
XLVIII/1204/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

390 Uchwała
XLVIII/1205/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

391 Uchwała
XLVIII/1206/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

392 Uchwała
XLVIII/1207/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-19

393 Uchwała
XLVIII/1208/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu 2013-09-19

394 Uchwała
XLVIII/1209/13
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu 2013-09-19

395 Uchwała
XLVIII/1210/13
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż we Wrocławiu 2013-09-19

396 Uchwała
XLVIII/1211/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-09-19

397 Uchwała
XLVIII/1212/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-09-19

398 Uchwała
XLVIII/1213/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-09-19

399 Uchwała
XLVIII/1214/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2013-09-19

400 Uchwała
XLVIII/1215/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2013-09-19

401 Uchwała
XLVIII/1216/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2013-09-19

402 Uchwała
XLVIII/1217/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2013-09-19

403 Uchwała
XLVIII/1218/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu 2013-09-19

404 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2013-09-19

405 Uchwała
XLIX/1219/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-10-17

406 Uchwała
XLIX/1220/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-10-17

407 Uchwała
XLIX/1221/13
w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych 2013-10-17

408 Uchwała
XLIX/1222/13
w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 2013-10-17

409 Uchwała
XLIX/1223/13
w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu 2013-10-17

410 Uchwała
XLIX/1224/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Juliusza Kossaka we Wrocławiu 2013-10-17

411 Uchwała
XLIX/1225/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Na Niskich Łąkach i Okólnej we Wrocławiu 2013-10-17

412 Uchwała
XLIX/1226/13
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2013-10-17

413 Uchwała
XLIX/1227/13
w sprawie zmiany uchwały nr V/33/70 Rady Narodowej m. Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic 2013-10-17

414 Uchwała
XLIX/1228/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXIX/556/97  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 2013-10-17

415 Uchwała
XLIX/1229/13
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2013-10-17

416 Uchwała
XLIX/1230/13
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2013-10-17

417 Uchwała
XLIX/1231/13
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2013-10-17

418 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LXXVIII/526/94 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie prawnego uregulowania niektórych nazw ulic i placów istniejących na terenie Wrocławia 2013-10-17

419 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2013-10-17

420 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia 2013-10-17

421 Zarządzenie
8994/13
w sprawie udostępniania dróg wewnętrznych: Rynku, części Placu Solnego będącej drogą wewnętrzną (strona wschodnia i północna), ulic Kuźniczej (od ulicy Kotlarskiej do pl. Uniwersyteckiego), Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do pl. Teatralnego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, skweru przy kościele św. Marii Magdaleny (z wyjątkiem części będącej drogą gminną) na organizację imprez plenerowych oraz autorskich prezentacji artystycznych 2013-10-31

422 Uchwała
L/1232/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-11-28

423 Uchwała
L/1233/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-11-28

424 Uchwała
L/1234/13
w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2013-11-28

425 Uchwała
L/1235/13
w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2013-11-28

426 Uchwała
L/1236/13
w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2013-11-28

427 Uchwała
L/1237/13
w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2013-11-28

428 Uchwała
L/1238/13
zmieniająca uchwałę nr  III/13/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 2013-11-28

429 Uchwała
L/1239/13
zmieniająca uchwałę nr  III/14/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia 2013-11-28

430 Uchwała
L/1240/13
zmieniająca uchwałę nr  III/15/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia 2013-11-28

431 Uchwała
L/1241/13
zmieniająca uchwałę nr  III/16/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia 2013-11-28

432 Uchwała
L/1242/13
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia 2013-11-28

433 Uchwała
L/1243/13
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2013-11-28

434 Uchwała
L/1244/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Federacji Rosyjskiej 2013-11-28

435 Uchwała
L/1245/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2013-11-28

436 Uchwała
L/1246/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2013-11-28

437 Uchwała
L/1247/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2013-11-28

438 Uchwała
L/1248/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2013-11-28

439 Uchwała
L/1249/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2013-11-28

440 Uchwała
L/1250/13
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2013-11-28

441 Uchwała
L/1251/13
w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" 2013-11-28

442 Uchwała
L/1252/13
w sprawie aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia" 2013-11-28

443 Uchwała
L/1253/13
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Parkowej 1-3 2013-11-28

444 Uchwała
L/1254/13
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 2013-11-28

445 Uchwała
L/1255/13
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 2013-11-28

446 Uchwała
L/1256/13
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 2013-11-28

447 Uchwała
L/1257/13
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ulicach Legnickiej i Podwale 2013-11-28

448 Uchwała
L/1258/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXII/1906/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2013-11-28

449 Uchwała
L/1259/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/598/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu "Capitol" we Wrocławiu 2013-11-28

450 Uchwała
L/1260/13
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia na lata 2014-2016" 2013-11-28

451 Uchwała
L/1261/13
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego nr IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2013-11-28

452 Uchwała
L/1262/13
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 51 dla Dzieci Słabosłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 70-82 2013-11-28

453 Uchwała
L/1263/13
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto" 2013-11-28

454 Uchwała
L/1264/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/121, 1/122 i 1/123 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu 2013-11-28

455 Uchwała
L/1265/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/128, 1/118 i 1/119 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu 2013-11-28

456 Uchwała
L/1266/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/124 i 1/125 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu 2013-11-28

457 Uchwała
L/1267/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/126 i 1/127 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu 2013-11-28

458 Uchwała
L/1268/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1/120 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu 2013-11-28

459 Uchwała
L/1269/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Pomorskiego i ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu 2013-11-28

460 Uchwała
L/1270/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ulicy Bujwida we Wrocławiu 2013-11-28

461 Uchwała
L/1271/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Giełdowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2013-11-28

462 Uchwała
L/1272/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2013-11-28

463 Uchwała
L/1273/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądów Mały w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu 2013-11-28

464 Uchwała
L/1274/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu 2013-11-28

465 Uchwała
L/1275/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2013-11-28

466 Uchwała
L/1276/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2013-11-28

467 Uchwała
L/1277/13
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia 2013-11-28

468 Uchwała
L/1278/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/831/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-11-28

469 Uchwała
L/1279/13
w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2013-11-28

470 Uchwała
L/1280/13
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2013-11-28

471 Uchwała
L/1281/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr  XLVII/1140/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2013-11-28

472 Uchwała
L/1282/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu 2013-11-28

473 Uchwała
L/1283/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu 2013-11-28

474 Uchwała
L/1284/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-11-28

475 Uchwała
L/1285/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-11-28

476 Uchwała
L/1286/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-11-28

477 Uchwała
L/1287/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-11-28

478 Uchwała
L/1288/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-11-28

479 Uchwała
L/1289/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-11-28

480 Uchwała
L/1290/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2013-11-28

481 Uchwała
L/1291/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-11-28

482 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu 2013-11-28

483 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/399/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2013-11-28

484 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/400/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Borek 2013-11-28

485 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Brochów 2013-11-28

486 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/402/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Gaj 2013-11-28

487 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/403/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Gajowice 2013-11-28

488 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/404/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Grabiszyn - Grabiszynek 2013-11-28

489 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/405/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Huby 2013-11-28

490 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Karłowice-Różanka 2013-11-28

491 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/407/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Kleczków 2013-11-28

492 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/408/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Księże 2013-11-28

493 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Krzyki - Partynice 2013-11-28

494 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/410/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Kuźniki 2013-11-28

495 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/411/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Leśnica 2013-11-28

496 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/412/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Maślice 2013-11-28

497 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/413/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Muchobór Mały 2013-11-28

498 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/414/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Nadodrze 2013-11-28

499 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/415/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Nowy Dwór 2013-11-28

500 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/416/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Ołbin 2013-11-28

501 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/417/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Oporów 2013-11-28

502 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Osobowice - Rędzin 2013-11-28

503 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/419/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Plac Grunwaldzki 2013-11-28

504 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. 2013-11-28

505 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/421/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Gądów-Popowice Płd. 2013-11-28

506 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/422/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Powstańców Śląskich 2013-11-28

507 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/423/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Pracze Odrzańskie 2013-11-28

508 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/424/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Przedmieście Oławskie 2013-11-28

509 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/425/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Przedmieście Świdnickie 2013-11-28

510 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/426/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Psie Pole - Zawidawie 2013-11-28

511 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/427/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Stare Miasto 2013-11-28

512 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów 2013-11-28

513 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/429/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Szczepin 2013-11-28

514 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/430/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Tarnogaj 2013-11-28

515 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/432/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Zacisze - Zalesie - Szczytniki 2013-11-28

516 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/433/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Żerniki 2013-11-28

517 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/434/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Bieńkowice 2013-11-28

518 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Jagodno 2013-11-28

519 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/436/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec 2013-11-28

520 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/437/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Klecina 2013-11-28

521 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/438/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Kowale 2013-11-28

522 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/439/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Lipa Piotrowska 2013-11-28

523 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Muchobór Wielki 2013-11-28

524 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/441/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Pawłowice 2013-11-28

525 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/442/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Polanowice - Poświętne - Ligota 2013-11-28

526 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/443/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Sołtysowice 2013-11-28

527 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/444/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Świniary 2013-11-28

528 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Widawa 2013-11-28

529 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LII/3185/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Ołtaszyn 2013-11-28

530 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LII/3186/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Wojszyce 2013-11-28

531 Uchwała
LI/1292/13
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2013-12-03

532 Uchwała
LI/1293/13
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2013-12-03

533 Uchwała
LI/1294/13
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2013-12-03

534 Uchwała
LI/1295/13
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/831/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-12-03

535 Uchwała
LI/1296/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr  XLVII/1140/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2013-12-03

536 Uchwała
LI/1297/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu 2013-12-03

537 Uchwała
LI/1298/13
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu 2013-12-03

538 Uchwała
LI/1299/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-12-03

539 Uchwała
LI/1300/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-12-03

540 Uchwała
LI/1301/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-12-03

541 Uchwała
LI/1302/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-12-03

542 Uchwała
LI/1303/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-12-03

543 Uchwała
LI/1304/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2013-12-03

544 Uchwała
LI/1305/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2013-12-03

545 Uchwała
LI/1306/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-12-03

546 Stanowisko
LI/5/13
w sprawie poparcia europejskich aspiracji narodu ukraińskiego 2013-12-03

547 Uchwała
LII/1307/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/810/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2013-12-30

548 Uchwała
LII/1308/13
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/811/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-12-30

549 Uchwała
LII/1309/13
zmieniająca uchwałę nr  IV/16/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2013-12-30

550 Uchwała
LII/1310/13
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2013-12-30

551 Uchwała
LII/1311/13
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2013-12-30

552 Uchwała
LII/1312/13
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocław za 2013 rok 2013-12-30

553 Uchwała
LII/1313/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2013-12-30

554 Uchwała
LII/1314/13
w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego 2013-12-30

555 Uchwała
LII/1315/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wrocławiu 2013-12-30

556 Uchwała
LII/1316/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu - część południowa 2013-12-30

557 Uchwała
LII/1317/13
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2013-12-30

558 Uchwała
LII/1318/13
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-30

559 Uchwała
LII/1319/13
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu 2013-12-30

560 Uchwała
LII/1320/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-12-30

561 Uchwała
LII/1321/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2013-12-30