Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
LIII/1322/14
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2014-2018 2014-01-23

2 Uchwała
LIII/1323/14
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2014-01-23

3 Uchwała
LIII/1324/14
w sprawie utworzenia spółki pod firmą Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2014-01-23

4 Uchwała
LIII/1325/14
w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2014-01-23

5 Uchwała
LIII/1326/14
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia" 2014-01-23

6 Uchwała
LIII/1327/14
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 2014-01-23

7 Uchwała
LIII/1328/14
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu przy ul. Dźwirzyńskiej 3 w Przedszkole nr 5 2014-01-23

8 Uchwała
LIII/1329/14
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 1 w Przedszkole nr 14 2014-01-23

9 Uchwała
LIII/1330/14
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3 we Wrocławiu przy ul. Wolskiej 9 w Przedszkole nr 15 2014-01-23

10 Uchwała
LIII/1331/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Braniborskiej i Nabycińskiej we Wrocławiu 2014-01-23

11 Uchwała
LIII/1332/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze 3 AM 23 obręb Świniary we Wrocławiu 2014-01-23

12 Uchwała
LIII/1333/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parafialnej, Pszczelarskiej i Marcelego Nenckiego we Wrocławiu 2014-01-23

13 Uchwała
LIII/1334/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu 2014-01-23

14 Uchwała
LIII/1335/14
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2014-01-23

15 Uchwała
LIII/1336/14
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2014-01-23

16 Uchwała
LIII/1337/14
w sprawie zmiany uchwały nr V/33/70 Rady Narodowej miasta Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic 2014-01-23

17 Uchwała
LIII/1338/14
w sprawie zmiany uchwały nr VI/28/74 Rady Narodowej miasta Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Wrocławiu 2014-01-23

18 Uchwała
LIII/1339/14
w sprawie zmiany okólnika nr 76 Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia 2014-01-23

19 Uchwała
LIII/1340/14
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Wrocławia 2014-01-23

20 Uchwała
LIII/1341/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu 2014-01-23

21 Uchwała
LIII/1342/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-01-23

22 Uchwała
LIII/1343/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2014-01-23

23 Uchwała
LIV/1344/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzego Michalaka 2014-02-13

24 Uchwała
LIV/1345/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-02-13

25 Uchwała
LIV/1346/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-02-13

26 Uchwała
LIV/1347/14
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1167/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, Komponent B-3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 2014-02-13

27 Uchwała
LIV/1348/14
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2014-02-13

28 Uchwała
LIV/1349/14
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie wystawy WUWA 2014-02-13

29 Uchwała
LIV/1350/14
w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław ze spółki Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2014-02-13

30 Uchwała
LIV/1351/14
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok 2014-02-13

31 Uchwała
LIV/1352/14
w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2014-02-13

32 Uchwała
LIV/1353/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 przy ul. Worcella 3 2014-02-13

33 Uchwała
LIV/1354/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 przy ul. Drukarskiej 50 2014-02-13

34 Uchwała
LIV/1355/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 2014-02-13

35 Uchwała
LIV/1356/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 13 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 2014-02-13

36 Uchwała
LIV/1357/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2014-02-13

37 Uchwała
LIV/1358/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 przy ul. Braniborskiej 57 2014-02-13

38 Uchwała
LIV/1359/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 przy ul. Młodych Techników 58 2014-02-13

39 Uchwała
LIV/1360/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 2014-02-13

40 Uchwała
LIV/1361/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 2014-02-13

41 Uchwała
LIV/1362/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 przy ul. Borowskiej 105 2014-02-13

42 Uchwała
LIV/1363/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12 przy ul. J. Wł. Dawida 9-11 2014-02-13

43 Uchwała
LIV/1364/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 11 przy ul. Kiełczowskiej 43 2014-02-13

44 Uchwała
LIV/1365/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 przy ul. Grabiszyńskiej 236 2014-02-13

45 Uchwała
LIV/1366/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2014-02-13

46 Uchwała
LIV/1367/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2014-02-13

47 Uchwała
LIV/1368/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 przy ul. Kamiennej 86 2014-02-13

48 Uchwała
LIV/1369/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 16 przy ul. Słubickiej 29-33 2014-02-13

49 Uchwała
LIV/1370/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 8 przy ul. Grabiszyńskiej 236 2014-02-13

50 Uchwała
LIV/1371/14
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 70 – 82 2014-02-13

51 Uchwała
LIV/1372/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między Kładką Zwierzyniecką a Wieżą Ciśnień przy ulicy Na Grobli we Wrocławiu 2014-02-13

52 Uchwała
LIV/1373/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2014-02-13

53 Uchwała
LIV/1374/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alej Poprzecznej i Kanonierskiej we Wrocławiu 2014-02-13

54 Uchwała
LIV/1375/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu 2014-02-13

55 Uchwała
LIV/1376/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mariana Morelowskiego, Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu 2014-02-13

56 Uchwała
LIV/1377/14
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława 2014-02-13

57 Uchwała
LIV/1378/14
w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika we Wrocławiu 2014-02-13

58 Uchwała
LIV/1379/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn Mariusza Marczaka 2014-02-13

59 Uchwała
LIV/1380/14
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia 2014-02-13

60 Uchwała
LIV/1381/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2014-02-13

61 Uchwała
LIV/1382/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Lotniczych Zakładów Naukowych 2014-02-13

62 Zarządzenie
9995/14
w sprawie wprowadzenia procedur zgłaszania szkód w mieniu i sprzęcie elektronicznym oraz roszczeń osób trzecich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, uwzględniających udział brokera ubezpieczeniowego w procesie likwidacji szkód oraz wprowadzenia procedury finansowania kosztów usuwania szkód i zaspokajania roszczeń osób trzecich 2014-02-25

63 Uchwała
LV/1383/14
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy Magdaleny Izabeli Sosny na miejsce radnego Jerzego Michalaka 2014-03-20

64 Uchwała
LV/1384/14
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2014-03-20

65 Uchwała
LV/1385/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-03-20

66 Uchwała
LV/1386/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-03-20

67 Uchwała
LV/1387/14
zmieniająca uchwałę nr  IV/16/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2014-03-20

68 Uchwała
LV/1388/14
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP 2014-03-20

69 Uchwała
LV/1389/14
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2014 roku 2014-03-20

70 Uchwała
LV/1390/14
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014 -2018” 2014-03-20

71 Uchwała
LV/1391/14
w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-03-20

72 Uchwała
LV/1392/14
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2014-03-20

73 Uchwała
LV/1393/14
w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Dobrej Nadziei” we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 181-187 oraz nadania nowego statutu tej jednostce 2014-03-20

74 Uchwała
LV/1394/14
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 70-82 2014-03-20

75 Uchwała
LV/1395/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 2014-03-20

76 Uchwała
LV/1396/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33 2014-03-20

77 Uchwała
LV/1397/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2014-03-20

78 Uchwała
LV/1398/14
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 2014-03-20

79 Uchwała
LV/1399/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 23 przy ul. J. Wł. Dawida 9-11 2014-03-20

80 Uchwała
LV/1400/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 2014-03-20

81 Uchwała
LV/1401/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 2014-03-20

82 Uchwała
LV/1402/14
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 2014-03-20

83 Uchwała
LV/1403/14
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej 236 2014-03-20

84 Uchwała
LV/1404/14
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2014-03-20

85 Uchwała
LV/1405/14
w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych rzy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 2014-03-20

86 Uchwała
LV/1406/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 2014-03-20

87 Uchwała
LV/1407/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Worcella 3 2014-03-20

88 Uchwała
LV/1408/14
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2014-03-20

89 Uchwała
LV/1409/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 przy ul. Worcella 3 2014-03-20

90 Uchwała
LV/1410/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 przy ul. Drukarskiej 50 2014-03-20

91 Uchwała
LV/1411/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 przy ul. Braniborskiej 57 2014-03-20

92 Uchwała
LV/1412/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 2014-03-20

93 Uchwała
LV/1413/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 2014-03-20

94 Uchwała
LV/1414/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 przy ul. Powstańców Śl. 210-218 2014-03-20

95 Uchwała
LV/1415/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 przy ul. Powstańców Śl. 210-218 2014-03-20

96 Uchwała
LV/1416/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 przy ul. Grabiszyńskiej 236 2014-03-20

97 Uchwała
LV/1417/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 8 przy ul. Grabiszyńskiej 236 2014-03-20

98 Uchwała
LV/1418/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 przy ul. Młodych Techników 58 2014-03-20

99 Uchwała
LV/1419/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 przy ul. Młodych Techników 58 2014-03-20

100 Uchwała
LV/1420/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 przy ul. Borowskiej 105 2014-03-20

101 Uchwała
LV/1421/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 11 przy ul. Kiełczowskiej 43 2014-03-20

102 Uchwała
LV/1422/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12 przy ul. J. Wł. Dawida 9-11 2014-03-20

103 Uchwała
LV/1423/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 13 przy ul. Kamiennej 86 2014-03-20

104 Uchwała
LV/1424/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 przy ul. Kamiennej 86 2014-03-20

105 Uchwała
LV/1425/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2014-03-20

106 Uchwała
LV/1426/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 16 przy ul. Słubickiej 29-33 2014-03-20

107 Uchwała
LV/1427/14
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowodworskiej 70-82 2014-03-20

108 Uchwała
LV/1428/14
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego nr IV przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2014-03-20

109 Uchwała
LV/1429/14
w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Nowodworskiej 70-82 2014-03-20

110 Uchwała
LV/1430/14
w sprawie przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu przy ul. Dźwirzyńskiej 3 w Przedszkole nr 5 2014-03-20

111 Uchwała
LV/1431/14
w sprawie przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 1 w Przedszkole nr 14 2014-03-20

112 Uchwała
LV/1432/14
w sprawie przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3 we Wrocławiu przy ul. Wolskiej 9 w Przedszkole nr 15 2014-03-20

113 Uchwała
LV/1433/14
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 2014-03-20

114 Uchwała
LV/1434/14
w sprawie utworzenia przy ul. Skwerowej 14 przedszkola pod nazwą "Przedszkole nr 111 we Wrocławiu" oraz nadania statutu 2014-03-20

115 Uchwała
LV/1435/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu 2014-03-20

116 Uchwała
LV/1436/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu 2014-03-20

117 Uchwała
LV/1437/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Redyckiej i Lekcyjnej we Wrocław 2014-03-20

118 Uchwała
LV/1438/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu 2014-03-20

119 Uchwała
LV/1439/14
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2014-03-20

120 Uchwała
LV/1440/14
zmieniająca uchwałę nr  XLII/2923/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 2014-03-20

121 Uchwała
LV/1441/14
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1598/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2014-03-20

122 Uchwała
LV/1442/14
zmieniająca okólnik nr 33 Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia 2014-03-20

123 Uchwała
LV/1443/14
zmieniająca uchwałę nr 1065 Miejskiej Rady Narodowej miasta Wrocławia 2014-03-20

124 Uchwała
LV/1444/14
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2014-03-20

125 Uchwała
LV/1445/14
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2014-03-20

126 Uchwała
LV/1446/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-03-20

127 Uchwała
LV/1447/14
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2014-03-20

128 Uchwała
LV/1448/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2014-03-20

129 Uchwała
LV/1449/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu 2014-03-20

130 Uchwała
LV/1450/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-03-20

131 Uchwała
LV/1451/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-03-20

132 Uchwała
LV/1452/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-03-20

133 Uchwała
LV/1453/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych 2014-03-20

134 Zarządzenie
10263/14
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2014 roku 2014-03-24

135 Zarządzenie
10264/14
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2014 roku 2014-03-24

136 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2437/05 Rady Miejskiej Wrocławia sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia 2014-03-20

137 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-03-20

138 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu 2014-03-20

139 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2014-03-20

140 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu 2014-03-20

141 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu 2014-03-20

142 Uchwała
LVI/1454/14
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2013 rok 2014-04-10

143 Uchwała
LVI/1455/14
w sprawie rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2013 rok 2014-04-10

144 Uchwała
LVI/1456/14
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu za 2013 rok 2014-04-10

145 Uchwała
LVI/1457/14
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2013 rok 2014-04-10

146 Uchwała
LVI/1458/14
w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2013 rok 2014-04-10

147 Uchwała
LVI/1459/14
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-10

148 Uchwała
LVI/1460/14
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/813/12  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-04-10

149 Uchwała
LVI/1461/14
w sprawie uchylenia uchwały nr  XXV/839/00  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław 2014-04-10

150 Uchwała
LVI/1462/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2014-04-10

151 Uchwała
LVI/1463/14
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie instytucji kultury Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans we Wrocławiu 2014-04-10

152 Uchwała
LVI/1464/14
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 700-lecie Kleciny we Wrocławiu 2014-04-10

153 Uchwała
LVI/1465/14
w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2014-04-10

154 Uchwała
LVI/1466/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry we Wrocławiu 2014-04-10

155 Uchwała
LVI/1467/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu 2014-04-10

156 Uchwała
LVI/1468/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2014-04-10

157 Uchwała
LVI/1469/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Muchobór Wielki Mariusza Strzeleckiego 2014-04-10

158 Uchwała
LVI/1470/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołtaszyn Katarzyny Schejbal 2014-04-10

159 Uchwała
LVI/1471/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Anny Karpińskiej 2014-04-10

160 Uchwała
LVI/1472/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Justyny Krzysztofczyk 2014-04-10

161 Uchwała
LVI/1473/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Lucyny Kuźmińskiej 2014-04-10

162 Uchwała
LVI/1474/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławski Park Wodny S.A. 2014-04-10

163 Uchwała
LVI/1475/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 2014-04-10

164 Uchwała
LVI/1476/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2014-04-10

165 Uchwała
LVI/1477/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-04-10

166 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia 2014-04-10

167 Uchwała
LVII/1478/14
w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2014-04-29

168 Zarządzenie
10662/14
zmieniające zarządzenie nr  1461/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych 2014-05-06

169 Zarządzenie
10640/14
zmieniające zarządzenie nr  9995/14  z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur zgłaszania szkód w mieniu i sprzęcie elektronicznym oraz roszczeń osób trzecich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, uwzględniających udział brokera ubezpieczeniowego w procesie likwidacji szkód oraz wprowadzenia procedury finansowania kosztów usuwania szkód i zaspokajania roszczeń osób trzecich 2014-04-30

170 Uchwała
LVIII/1479/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-05-22

171 Uchwała
LVIII/1480/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-05-22

172 Uchwała
LVIII/1481/14
zmieniająca uchwałę nr  III/13/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 2014-05-22

173 Uchwała
LVIII/1482/14
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/2267/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 2014-05-22

174 Uchwała
LVIII/1483/14
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/756/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 2014-05-22

175 Uchwała
LVIII/1484/14
zmieniająca uchwałę nr  XIX/389/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym 2014-05-22

176 Uchwała
LVIII/1485/14
w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Wilno 2014-05-22

177 Uchwała
LVIII/1486/14
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 2014-05-22

178 Uchwała
LVIII/1487/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2014-05-22

179 Uchwała
LVIII/1488/14
zmieniająca uchwałę nr  XIII/247/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2014-05-22

180 Uchwała
LVIII/1489/14
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2014-05-22

181 Uchwała
LVIII/1490/14
zmieniająca uchwałę nr  VIII/137/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-05-22

182 Uchwała
LVIII/1491/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gałowskiej 12 we Wrocławiu 2014-05-22

183 Uchwała
LVIII/1492/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej we Wrocławiu 2014-05-22

184 Uchwała
LVIII/1493/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej we Wrocławiu 2014-05-22

185 Uchwała
LVIII/1494/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2014-05-22

186 Uchwała
LVIII/1495/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Żernickiej i Jerzmanowskiej we Wrocławiu 2014-05-22

187 Uchwała
LVIII/1496/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu 2014-05-22

188 Uchwała
LVIII/1497/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linią kolejową, ulicami: Mydlaną, Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wrocławiu 2014-05-22

189 Uchwała
LVIII/1498/14
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2014-05-22

190 Uchwała
LVIII/1499/14
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2014-05-22

191 Uchwała
LVIII/1500/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich Marii Winowskiej 2014-05-22

192 Uchwała
LVIII/1501/14
w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Osobowice - Rędzin 2014-05-22

193 Uchwała
LVIII/1502/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2014-05-22

194 Uchwała
LVIII/1503/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP 2014-05-22

195 Uchwała
LVIII/1504/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP 2014-05-22

196 Uchwała
LVIII/1505/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2014-05-22

197 Uchwała
LVIII/1506/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-05-22

198 Uchwała
LVIII/1507/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-05-22

199 Uchwała
LVIII/1508/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych 2014-05-22

200 Uchwała
LVIII/1509/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2014-05-22

201 Uchwała
LVIII/1510/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 2014-05-22

202 Uchwała
LVIII/1511/14
w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku 2014-05-22

203 Uchwała
LVIII/1512/14
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2014-05-22

204 Uchwała
LVIII/1513/14
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2014-05-22

205 Stanowisko
LVIII/6/14
w sprawie jubileuszu 60. rocznicy śmierci profesora Ludwika Hirszfelda 2014-05-22

206 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia, 2014-05-22

207 Zarządzenie
10970/14
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr  6599/09  Prezydenta Wrocławia z dnia 19 czerwca 2009 r . z późn. zm. 2014-06-02

208 Uchwała
LX/1514/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2013 rok 2014-06-26

209 Uchwała
LX/1515/14
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-26

210 Uchwała
LX/1516/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Wrocławia - Piotra Babiarza 2014-06-26

211 Uchwała
LX/1517/14
zmieniająca uchwałę nr  XLII/976/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego 2014-06-26

212 Uchwała
LX/1518/14
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1567/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu 2014-06-26

213 Uchwała
LX/1519/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego "PROVITA" 2014-06-26

214 Uchwała
LX/1520/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-06-26

215 Uchwała
LX/1521/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-06-26

216 Uchwała
LX/1522/14
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 2014-06-26

217 Uchwała
LX/1523/14
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 2014-06-26

218 Uchwała
LX/1524/14
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069 2014-06-26

219 Uchwała
LX/1525/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu 2014-06-26

220 Uchwała
LX/1526/14
w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2014-06-26

221 Uchwała
LX/1527/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-06-26

222 Uchwała
LX/1528/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2014-06-26

223 Uchwała
LX/1529/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu 2014-06-26

224 Uchwała
LX/1530/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-06-26

225 Uchwała
LX/1531/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-06-26

226 Uchwała
LX/1532/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2014-06-26

227 Uchwała
LX/1533/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2014-06-26

228 Uchwała
LX/1534/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2014-06-26

229 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2014-06-26

230 Uchwała
LXI/1535/14
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1563/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego 2014-07-10

231 Uchwała
LXI/1536/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-07-10

232 Uchwała
LXI/1537/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-07-10

233 Uchwała
LXI/1538/14
w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia 2014-07-10

234 Uchwała
LXI/1539/14
zmieniająca uchwałę nr  IV/16/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2014-07-10

235 Uchwała
LXI/1540/14
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1415/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2014-07-10

236 Uchwała
LXI/1541/14
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2014-07-10

237 Uchwała
LXI/1542/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2014-07-10

238 Uchwała
LXI/1543/14
zmieniająca uchwałę nr  XXII/1906/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2014-07-10

239 Uchwała
LXI/1544/14
zmieniająca uchwałę nr  XLII/982/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości 2014-07-10

240 Uchwała
LXI/1545/14
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2014-07-10

241 Uchwała
LXI/1546/14
w sprawie zmiany uchwały nr  LIV/1571/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobu Komunalnego 2014-07-10

242 Uchwała
LXI/1547/14
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1140/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2014-07-10

243 Uchwała
LXI/1548/14
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2014-07-10

244 Uchwała
LXI/1549/14
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2014-07-10

245 Uchwała
LXI/1550/14
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia 2014-07-10

246 Uchwała
LXI/1551/14
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych 2014-07-10

247 Uchwała
LXI/1552/14
w sprawie zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2015” 2014-07-10

248 Uchwała
LXI/1553/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2014-07-10

249 Uchwała
LXI/1554/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu 2014-07-10

250 Uchwała
LXI/1555/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu 2014-07-10

251 Uchwała
LXI/1556/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic we Wrocławiu 2014-07-10

252 Uchwała
LXI/1557/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu 2014-07-10

253 Uchwała
LXI/1558/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poświęckiej i Krzyżanowickiej we Wrocławiu 2014-07-10

254 Uchwała
LXI/1559/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2014-07-10

255 Uchwała
LXI/1560/14
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu 2014-07-10

256 Uchwała
LXI/1561/14
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego 2014-07-10

257 Uchwała
LXI/1562/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów we Wrocławiu 2014-07-10

258 Uchwała
LXI/1563/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dokerskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2014-07-10

259 Uchwała
LXI/1564/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzegomskiej, Szwedzkiej i Hiszpańskiej we Wrocławiu 2014-07-10

260 Uchwała
LXI/1565/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trójkątnej we Wrocławiu 2014-07-10

261 Uchwała
LXI/1566/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kominiarskiej, Jubilerskiej i Sułowskiej oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia we Wrocławiu 2014-07-10

262 Uchwała
LXI/1567/14
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2014-07-10

263 Uchwała
LXI/1568/14
w sprawie nadania nazwy placowi na terenie Wrocławia 2014-07-10

264 Uchwała
LXI/1569/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-07-10

265 Uchwała
LXI/1570/14
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2014-07-10

266 Uchwała
LXI/1571/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2014-07-10

267 Uchwała
LXI/1572/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2014-07-10

268 Uchwała
LXI/1573/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu 2014-07-10

269 Uchwała
LXI/1574/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-07-10

270 Uchwała
LXI/1575/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2014-07-10

271 Uchwała
LXI/1576/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. 2014-07-10

272 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu 2014-07-10

273 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2014-07-10

274 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2014-07-21

275 Zarządzenie
11809/14
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław 2014-08-29

276 Zarządzenie
11850/14
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice 2014-09-01

277 Uchwała
LXII/1577/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-09-04

278 Uchwała
LXII/1578/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-09-04

279 Uchwała
LXII/1579/14
w sprawie konsultacji dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014” 2014-09-04

280 Uchwała
LXII/1580/14
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia 2014-09-04

281 Uchwała
LXII/1581/14
w sprawie powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-09-04

282 Uchwała
LXII/1582/14
w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-09-04

283 Uchwała
LXII/1583/14
w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „PROVITA” 2014-09-04

284 Uchwała
LXII/1584/14
w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 2014-09-04

285 Uchwała
LXII/1585/14
w sprawie podniesienia kwoty dodatku do świadczeń rodzinnych 2014-09-04

286 Uchwała
LXII/1586/14
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław 2014-09-04

287 Uchwała
LXII/1587/14
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2014-09-04

288 Uchwała
LXII/1588/14
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2014-09-04

289 Uchwała
LXII/1589/14
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 we Wrocławiu 2014-09-04

290 Uchwała
LXII/1590/14
w sprawie zmiany nazwy Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz nadania tej jednostce nowego statutu 2014-09-04

291 Uchwała
LXII/1591/14
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2014-09-04

292 Uchwała
LXII/1592/14
zmieniająca uchwałę nr  VIII/137/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-09-04

293 Uchwała
LXII/1593/14
w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Wrocław w roku szkolnym 2014/2015 2014-09-04

294 Uchwała
LXII/1594/14
w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015 dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-09-04

295 Uchwała
LXII/1595/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu 2014-09-04

296 Uchwała
LXII/1596/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wzgórza Polskiego we Wrocławiu 2014-09-04

297 Uchwała
LXII/1597/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Dominikańskiego i Poczty Głównej we Wrocławiu 2014-09-04

298 Uchwała
LXII/1598/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu 2014-09-04

299 Uchwała
LXII/1599/14
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu 2014-09-04

300 Uchwała
LXII/1600/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Świeradowskiej, Bardzkiej i Strońskiej we Wrocławiu 2014-09-04

301 Uchwała
LXII/1601/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łowieckiej i Flisackiej we Wrocławiu 2014-09-04

302 Uchwała
LXII/1602/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Borowskiej i Działkowej we Wrocławiu 2014-09-04

303 Uchwała
LXII/1603/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2014-09-04

304 Uchwała
LXII/1604/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Świdnickiej, Podwale oraz Czystej we Wrocławiu 2014-09-04

305 Uchwała
LXII/1605/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alej Poprzecznej i Kanonierskiej we Wrocławiu 2014-09-04

306 Uchwała
LXII/1606/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Pracze Odrzańskie Jolanty Małgorzaty Libuchy 2014-09-04

307 Uchwała
LXII/1607/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Pracze Odrzańskie Andrzeja Pietronia 2014-09-04

308 Uchwała
LXII/1608/14
w sprawie wskazania członków Wrocławskiej Rady Seniorów 2014-09-04

309 Uchwała
LXII/1609/14
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2014-09-04

310 Uchwała
LXII/1610/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-09-04

311 Uchwała
LXII/1611/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-09-04

312 Uchwała
LXII/1612/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-09-04

313 Uchwała
LXII/1613/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-09-04

314 Uchwała
LXII/1614/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-09-04

315 Uchwała
LXII/1615/14
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2014-09-04

316 Uchwała
LXII/1616/14
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2014-09-04

317 Uchwała
LXII/1617/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzegomskiej, Szwedzkiej i Hiszpańskiej we Wrocławiu 2014-09-04

318 Uchwała
LXII/1618/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Krzyki – Południe w obrębie Partynice we Wrocławiu 2014-09-04

319 Uchwała
LXII/1619/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2014-09-04

320 Uchwała
LXII/1620/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2014-09-04

321 Uchwała
LXII/1621/14
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-09-04

322 Uchwała
LXII/1622/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-09-04

323 Uchwała
LXII/1623/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-09-04

324 Uchwała
LXII/1624/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-09-04

325 Uchwała
LXII/1625/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2014-09-04

326 Uchwała
LXII/1626/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-09-04

327 Uchwała
LXII/1627/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2014-09-04

328 Uchwała
LXII/1628/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-09-04

329 Uchwała
LXII/1629/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu 2014-09-04

330 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2014-09-04

331 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych 2014-09-04

332 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/596/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu 2014-09-04

333 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/597/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu 2014-09-04

334 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/598/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu „Capitol” we Wrocławiu 2014-09-04

335 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/599/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskim Kameralistom "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu 2014-09-04

336 Uchwała
LXIII/1630/14
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i w wyborach Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-25

337 Uchwała
LXIII/1631/14
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/813/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-09-25

338 Uchwała
LXIII/1632/14
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1593/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Wrocław w roku szkolnym 2014/2015 2014-09-25

339 Uchwała
LXIII/1633/14
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1594/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015 dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-09-25

340 Uchwała
LXIII/1634/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-09-25

341 Uchwała
LXIII/1635/14
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2014-09-25

342 Uchwała
LXIV/1636/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-10-16

343 Uchwała
LXIV/1637/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-10-16

344 Uchwała
LXIV/1638/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2014-10-16

345 Uchwała
LXIV/1639/14
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 2014-10-16

346 Uchwała
LXIV/1640/14
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia 2014-10-16

347 Uchwała
LXIV/1641/14
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia 2014-10-16

348 Uchwała
LXIV/1642/14
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia 2014-10-16

349 Uchwała
LXIV/1643/14
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis 2014-10-16

350 Uchwała
LXIV/1644/14
w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław ze spółki Data Techno Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2014-10-16

351 Uchwała
LXIV/1645/14
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na I piętrze budynku przy ul. Grochowej 26 we Wrocławiu 2014-10-16

352 Uchwała
LXIV/1646/14
w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2014-10-16

353 Uchwała
LXIV/1647/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2014-10-16

354 Uchwała
LXIV/1648/14
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2015" 2014-10-16

355 Uchwała
LXIV/1649/14
w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2014-10-16

356 Uchwała
LXIV/1650/14
zmieniająca uchwałę nr  IX/175/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2014-10-16

357 Uchwała
LXIV/1651/14
zmieniająca uchwałę nr  XXII/1906/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2014-10-16

358 Uchwała
LXIV/1652/14
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2014-10-16

359 Uchwała
LXIV/1653/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu 2014-10-16

360 Uchwała
LXIV/1654/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu 2014-10-16

361 Uchwała
LXIV/1655/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Jordanowskiej i ks. Jana Dzierżonia we Wrocławiu 2014-10-16

362 Uchwała
LXIV/1656/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Niskich Łąkach i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu 2014-10-16

363 Uchwała
LXIV/1657/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera i Kładki Słodowej we Wrocławiu 2014-10-16

364 Uchwała
LXIV/1658/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu 2014-10-16

365 Uchwała
LXIV/1659/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Żelaznej, Icchaka Lejba Pereca i Grabiszyńskiej we Wrocławiu 2014-10-16

366 Uchwała
LXIV/1660/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Juliusza Kossaka we Wrocławiu 2014-10-16

367 Uchwała
LXIV/1661/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu 2014-10-16

368 Uchwała
LXIV/1662/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Pomorskiego i ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu 2014-10-16

369 Uchwała
LXIV/1663/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu 2014-10-16

370 Uchwała
LXIV/1664/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Działdowskiej i Tczewskiej we Wrocławiu 2014-10-16

371 Uchwała
LXIV/1665/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu 2014-10-16

372 Uchwała
LXIV/1666/14
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2014-10-16

373 Uchwała
LXIV/1667/14
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2014-10-16

374 Uchwała
LXIV/1668/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-10-16

375 Uchwała
LXIV/1669/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-10-16

376 Uchwała
LXIV/1670/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-10-16

377 Uchwała
LXIV/1671/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-10-16

378 Uchwała
LXIV/1672/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne na terenie Wrocławia 2014-10-16

379 Uchwała
LXIV/1673/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Bartosza Barabasza 2014-10-16

380 Uchwała
LXIV/1674/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn Jędrzeja Kabarowskiego 2014-10-16

381 Uchwała
LXIV/1675/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2014-10-16

382 Uchwała
LXIV/1676/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015 dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-10-16

383 Uchwała
LXIV/1677/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2014-10-16

384 Uchwała
LXIV/1678/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-10-16

385 Uchwała
LXIV/1679/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-10-16

386 Uchwała
LXIV/1680/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-10-16

387 Uchwała
LXIV/1681/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2014-10-16

388 Uchwała
LXIV/1682/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu 2014-10-16

389 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIX/556/97 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 2014-10-16

390 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta 2014-10-16

392 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2014-09-26

393 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia 2014-09-26

394 Uchwała
LXV/1683/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

395 Uchwała
LXV/1684/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

396 Uchwała
LXV/1685/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

397 Uchwała
LXV/1686/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

398 Uchwała
LXV/1687/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

399 Uchwała
LXV/1688/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

400 Uchwała
LXV/1689/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinnie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

401 Uchwała
LXV/1690/14
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

402 Uchwała
LXV/1691/14
uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

403 Uchwała
LXV/1692/14
uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2014-11-06

404 Uchwała
LXV/1693/14
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę obszaru Podstrefy „Wrocław” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2014-11-06

405 Uchwała
LXV/1694/14
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-11-06

406 Uchwała
LXV/1695/14
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-11-06

407 Uchwała
LXV/1696/14
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „Provita” 2014-11-06

408 Uchwała
LXV/1697/14
w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „Provita” 2014-11-06

409 Uchwała
LXV/1698/14
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2014-11-06

410 Uchwała
LXV/1699/14
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2014-11-06

411 Uchwała
LXV/1700/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Huby Stanisława Szewczyka 2014-11-06

412 Uchwała
LXV/1701/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Zdzisława Boguckiego 2014-11-06

413 Uchwała
LXV/1702/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju OPORÓW II - część "A" 2014-11-06

414 Uchwała
LXV/1703/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2014-11-06

415 Uchwała
LXV/1704/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-11-06

416 Uchwała
LXV/1705/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015 dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2014-11-06

417 Uchwała
LXV/1706/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Krzyki - Południe w obrębie Partynice we Wrocławiu 2014-11-06

418 Uchwała
LXV/1707/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2014-11-06

419 Uchwała
LXV/1708/14
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzegomskiej, Szwedzkiej i Hiszpańskiej we Wrocławiu 2014-11-06

420 Uchwała
LXV/1709/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-11-06

421 Uchwała
LXV/1710/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Ekosystem Sp. z o.o. 2014-11-06

422 Uchwała
LXV/1711/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” 2014-11-06

423 Stanowisko
LXV/7/14
zapraszające Wspólnotę Taizé do zorganizowania Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu 2014-11-06

424 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2014-11-17

425 Uchwała
I/1/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-01

426 Uchwała
III/2/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-08

427 Uchwała
III/3/14
w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-08

428 Uchwała
III/4/14
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-08

429 Uchwała
III/5/14
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-08

430 Uchwała
III/6/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Wrocławia 2014-12-08

431 Uchwała
III/7/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-12-08

432 Uchwała
III/8/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-12-08

433 Uchwała
III/9/14
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocław za 2014 rok 2014-12-08

434 Uchwała
V/10/14
zmieniająca uchwały powołujące stałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia oraz regulujące ich przedmiot działania i skład osobowy 2014-12-30

435 Uchwała
V/11/14
zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-30

436 Uchwała
V/12/14
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-30

437 Uchwała
V/13/14
zmieniająca uchwałę nr  IV/16/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2014-12-30

438 Uchwała
V/14/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1310/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok 2014-12-30

439 Uchwała
V/15/14
zmieniająca uchwałę nr  LII/1311/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-12-30

440 Uchwała
V/16/14
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014-12-30

441 Uchwała
V/17/14
w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2014-12-30

442 Uchwała
V/18/14
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2014-12-30

443 Uchwała
V/19/14
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 2014-12-30

444 Uchwała
V/20/14
zmieniająca uchwałę nr  XXI/678/00  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu oraz uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej 2014-12-30

445 Uchwała
V/21/14
w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2015-2017 2014-12-30

446 Uchwała
V/22/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2014-12-30

447 Uchwała
V/23/14
w sprawie uznania Instytutu im. Jerzego Grotowskiego za instytucję artystyczną 2014-12-30

448 Uchwała
V/24/14
w sprawie nadania statutu Instytutowi im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 2014-12-30

449 Uchwała
V/25/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-12-30

450 Uchwała
V/26/14
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2014-12-30

451 Uchwała
V/27/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2014-12-30

452 Uchwała
V/28/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu 2014-12-30

453 Uchwała
V/29/14
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu 2014-12-30

454 Uchwała
V/30/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2014-12-30

455 Uchwała
V/31/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2014-12-30

456 Uchwała
V/32/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-12-30

457 Uchwała
V/33/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-12-30

458 Uchwała
V/34/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2014-12-30

459 Uchwała
V/35/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2014-12-30

460 Uchwała
V/36/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej 2014-12-30

461 Uchwała
V/37/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2014-12-30

462 Uchwała
V/38/14
w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku 2014-12-30

463 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2014-12-30