Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
XXXV/721/17
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2017-2021 2017-01-19

2 Uchwała
XXXV/722/17
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-01-19

3 Uchwała
XXXV/723/17
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych 2017-01-19

4 Uchwała
XXXV/724/17
w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-01-19

5 Uchwała
XXXV/725/17
w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2017-01-19

6 Uchwała
XXXV/726/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu 2017-01-19

7 Uchwała
XXXV/727/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu 2017-01-19

8 Uchwała
XXXV/728/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac Grunwaldzki we Wrocławiu 2017-01-19

9 Uchwała
XXXV/729/17
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 2017-01-19

10 Uchwała
XXXV/730/17
w sprawie zamiaru likwidacji Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Bytomskiej 7 we Wrocławiu 2017-01-19

11 Uchwała
XXXV/731/17
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2017-01-19

12 Uchwała
XXXV/732/17
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22 przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu 2017-01-19

13 Uchwała
XXXV/733/17
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-01-19

14 Uchwała
XXXV/734/17
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-01-19

15 Uchwała
XXXV/735/17
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143 we Wrocławiu 2017-01-19

16 Uchwała
XXXV/736/17
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Pawła Eluarda 51-55 we Wrocławiu 2017-01-19

17 Uchwała
XXXV/737/17
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego oraz szkół wchodzących w jego skład przy ul. Piotra Skargi 23 we Wrocławiu 2017-01-19

18 Uchwała
XXXV/738/17
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Grochowej 13 we Wrocławiu oraz szkół wchodzących w jego skład 2017-01-19

19 Uchwała
XXXV/739/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a we Wrocławiu 2017-01-19

20 Uchwała
XXXV/740/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu 2017-01-19

21 Uchwała
XXXV/741/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu 2017-01-19

22 Uchwała
XXXV/742/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu 2017-01-19

23 Uchwała
XXXV/743/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu 2017-01-19

24 Uchwała
XXXV/744/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół nr 22 przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu 2017-01-19

25 Uchwała
XXXV/745/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2017-01-19

26 Uchwała
XXXV/746/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu 2017-01-19

27 Uchwała
XXXV/747/17
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-01-19

28 Uchwała
XXXV/748/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-01-19

29 Uchwała
XXXV/749/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 2017-01-19

30 Uchwała
XXXV/750/17
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2017-01-19

31 Uchwała
XXXV/751/17
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie 2017-01-19

32 Uchwała
XXXV/752/17
w sprawie powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej 2017-01-19

33 Uchwała
XXXV/753/17
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej 2017-01-19

34 Uchwała
XXXV/754/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-01-19

35 Uchwała
XXXV/755/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-01-19

36 Uchwała
XXXV/756/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-01-19

37 Uchwała
XXXV/757/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-01-19

38 Uchwała
XXXV/758/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-01-19

39 Uchwała
XXXV/759/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2017-01-19

40 Uchwała
XXXV/760/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania 2017-01-19

41 Uchwała
XXXV/761/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania 2017-01-19

42 Zarządzenie
6266/17
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2017-02-02

43 Uchwała
XXXVI/762/17
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2017-02-09

44 Uchwała
XXXVI/763/17
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wrocław środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej działającego jako samorządowy zakład budżetowy 2017-02-09

45 Uchwała
XXXVI/764/17
zmieniająca uchwałę nr  XXIV/870/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu 2017-02-09

46 Uchwała
XXXVI/765/17
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2017-02-09

47 Uchwała
XXXVI/766/17
zmieniająca uchwałę nr  XXIII/500/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2017-02-09

48 Uchwała
XXXVI/767/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/749/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 2017-02-09

49 Uchwała
XXXVI/768/17
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 2017-02-09

50 Uchwała
XXXVI/769/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/748/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-09

51 Uchwała
XXXVI/770/17
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative” 2017-02-09

52 Uchwała
XXXVI/771/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/682/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 160 2017-02-09

53 Uchwała
XXXVI/772/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko” we Wrocławiu 2017-02-09

54 Uchwała
XXXVI/773/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2017-02-09

55 Uchwała
XXXVI/774/17
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia 2017-02-09

56 Uchwała
XXXVI/775/17
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. 2017-02-09

57 Uchwała
XXXVI/776/17
zmieniająca uchwałę nr  XIII/256/15  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-02-09

58 Uchwała
XXXVI/777/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2017-02-09

59 Uchwała
XXXVI/778/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-02-09

60 Uchwała
XXXVI/779/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania 2017-02-09

61 Uchwała
XXXVI/780/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania 2017-02-09

62 Uchwała
XXXVI/781/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania 2017-02-09

63 Stanowisko
XXXVI/8/17
w sprawie przyjęcia we Wrocławiu rodzin z ogarniętego działaniami wojennymi Aleppo i udzielenia im wszelkiej niezbędnej pomocy 2017-02-09

64 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2017-02-09

65 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu 2017-02-09

66 Uchwała
XXXVII/782/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-03-23

67 Uchwała
XXXVII/783/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-03-23

68 Uchwała
XXXVII/784/17
zmieniająca uchwałę nr  XV/267/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2017-03-23

69 Uchwała
XXXVII/785/17
w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zarządowi Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu środków finansowych z budżetu Gminy Wrocław wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 2017-03-23

70 Uchwała
XXXVII/786/17
uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2017-03-23

71 Uchwała
XXXVII/787/17
w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław ze spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów 2017-03-23

72 Uchwała
XXXVII/788/17
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia 2017-03-23

73 Uchwała
XXXVII/789/17
zmieniająca uchwałę nr  XXVI/537/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Bernarda Belotta Canaletta 4 2017-03-23

74 Uchwała
XXXVII/790/17
w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Reykjavík 2017-03-23

75 Uchwała
XXXVII/791/17
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2017 roku” 2017-03-23

76 Uchwała
XXXVII/792/17
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2017-03-23

77 Uchwała
XXXVII/793/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2017-03-23

78 Uchwała
XXXVII/794/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. św. Jerzego we Wrocławiu 2017-03-23

79 Uchwała
XXXVII/795/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Rynku we Wrocławiu 2017-03-23

80 Uchwała
XXXVII/796/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Zegadłowicza we Wrocławiu 2017-03-23

81 Uchwała
XXXVII/797/17
w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika we Wrocławiu 2017-03-23

82 Uchwała
XXXVII/798/17
zmieniająca uchwałę nr  IX/174/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2017-03-23

83 Uchwała
XXXVII/799/17
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2017-03-23

84 Uchwała
XXXVII/800/17
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2017-03-23

85 Uchwała
XXXVII/801/17
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/566/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2017-03-23

86 Uchwała
XXXVII/802/17
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie struktury filii 2017-03-23

87 Uchwała
XXXVII/803/17
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-03-23

88 Uchwała
XXXVII/804/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gwiaździstej i Tadeusza Zielińskiego we Wrocławiu 2017-03-23

89 Uchwała
XXXVII/805/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hugona Kołłątaja i Tadeusza Rejtana we Wrocławiu 2017-03-23

90 Uchwała
XXXVII/806/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu 2017-03-23

91 Uchwała
XXXVII/807/17
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2017-03-23

92 Uchwała
XXXVII/808/17
w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Wrocławia 2017-03-23

93 Uchwała
XXXVII/809/17
w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-03-23

94 Uchwała
XXXVII/810/17
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-03-23

95 Uchwała
XXXVII/811/17
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Eluarda 51-55 we Wrocławiu 2017-03-23

96 Uchwała
XXXVII/812/17
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu 2017-03-23

97 Uchwała
XXXVII/813/17
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2017-03-23

98 Uchwała
XXXVII/814/17
w sprawie likwidacji Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Bytomskiej 7 we Wrocławiu 2017-03-23

99 Uchwała
XXXVII/815/17
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr I przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2017-03-23

100 Uchwała
XXXVII/816/17
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr II przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu 2017-03-23

101 Uchwała
XXXVII/817/17
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-03-23

102 Uchwała
XXXVII/818/17
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-03-23

103 Uchwała
XXXVII/819/17
w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a we Wrocławiu 2017-03-23

104 Uchwała
XXXVII/820/17
w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu 2017-03-23

105 Uchwała
XXXVII/821/17
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu 2017-03-23

106 Uchwała
XXXVII/822/17
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu 2017-03-23

107 Uchwała
XXXVII/823/17
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu 2017-03-23

108 Uchwała
XXXVII/824/17
w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu 2017-03-23

109 Uchwała
XXXVII/825/17
w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2017-03-23

110 Uchwała
XXXVII/826/17
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 23 im. ks. St. Staszica przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 we Wrocławiu 2017-03-23

111 Uchwała
XXXVII/827/17
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-03-23

112 Uchwała
XXXVII/828/17
w sprawie przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143 we Wrocławiu 2017-03-23

113 Uchwała
XXXVII/829/17
w sprawie przeniesienia siedziby Szkoły Policealnej nr 17 przy ul. Pawła Eluarda 51-55 we Wrocławiu 2017-03-23

114 Uchwała
XXXVII/830/17
w sprawie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Grochowej 13 we Wrocławiu oraz szkół wchodzących w jego skład 2017-03-23

115 Uchwała
XXXVII/831/17
w sprawie utworzenia Przedszkola nr 23 we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8a i nadania statutu 2017-03-23

116 Uchwała
XXXVII/832/17
w sprawie utworzenia Przedszkola nr 32 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 i nadania statutu 2017-03-23

117 Uchwała
XXXVII/833/17
w sprawie utworzenia Przedszkola nr 20 we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2 i nadania statutu 2017-03-23

118 Uchwała
XXXVII/834/17
w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 32 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 i nadania statutu 2017-03-23

119 Uchwała
XXXVII/835/17
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Władysława Dawida 9-11 i nadania statutu 2017-03-23

120 Uchwała
XXXVII/836/17
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego nr XVI we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 i nadania statutu 2017-03-23

121 Uchwała
XXXVII/837/17
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 i nadania statutu 2017-03-23

122 Uchwała
XXXVII/838/17
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2 i nadania statutu 2017-03-23

123 Uchwała
XXXVII/839/17
w sprawie włączenia Szkoły Policealnej nr 17 do Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu 2017-03-23

124 Uchwała
XXXVII/840/17
w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 2017-03-23

125 Uchwała
XXXVII/841/17
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 im. ks. St. Staszica do Zespołu Szkół Logistycznych przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 we Wrocławiu 2017-03-23

126 Uchwała
XXXVII/842/17
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2017-03-23

127 Uchwała
XXXVII/843/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-23

128 Uchwała
XXXVII/844/17
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 2017-03-23

129 Uchwała
XXXVII/845/17
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 2017-03-23

130 Uchwała
XXXVII/846/17
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2017-03-23

131 Uchwała
XXXVII/847/17
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2017-03-23

132 Uchwała
XXXVII/848/17
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia 2017-03-23

133 Uchwała
XXXVII/849/17
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2017-03-23

134 Uchwała
XXXVII/850/17
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2017-03-23

135 Uchwała
XXXVII/851/17
w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Karłowice-Różanka 2017-03-23

136 Uchwała
XXXVII/852/17
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1582/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2017-03-23

137 Uchwała
XXXVII/853/17
w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia 2017-03-23

138 Uchwała
XXXVII/854/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-03-23

139 Uchwała
XXXVII/855/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-03-23

140 Uchwała
XXXVII/856/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-03-23

141 Uchwała
XXXVII/857/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-03-23

142 Uchwała
XXXVII/858/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-03-23

143 Uchwała
XXXVII/859/17
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-03-23

144 Uchwała
XXXVII/860/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2017-03-23

145 Uchwała
XXXVII/861/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu 2017-03-23

146 Uchwała
XXXVII/862/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2017-03-23

147 Uchwała
XXXVII/863/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2017-03-23

148 Uchwała
XXXVII/864/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu 2017-03-23

149 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2017-03-23

150 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/434/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Bieńkowice 2017-03-23

151 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/399/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Biskupin — Sępolno — Dąbie - Bartoszowice 2017-03-23

152 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/400/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Borek 2017-03-23

153 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów 2017-03-23

154 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/402/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gaj 2017-03-23

155 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego uchwały nr XIII/403/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gajowice 2017-03-23

156 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/421/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gądów — Popowice Płd. 2017-03-23

157 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/404/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Grabiszyn — Grabiszynek 2017-03-23

158 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/405/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Huby 2017-03-23

159 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Jagodno 2017-03-23

160 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/436/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec 2017-03-23

161 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Karłowice — Różanka 2017-03-23

162 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/437/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Klecina 2017-03-23

163 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/407/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kleczków 2017-03-23

164 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/438/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kowale 2017-03-23

165 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/408/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Księże 2017-03-23

166 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki – Partynice 2017-03-23

167 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/410/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kuźniki 2017-03-23

168 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/411/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Leśnica 2017-03-23

169 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/439/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Lipa Piotrowska 2017-03-23

170 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/412/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Maślice 2017-03-23

171 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/413/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Mały 2017-03-23

172 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki 2017-03-23

173 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/414/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nadodrze 2017-03-23

174 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/415/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nowy Dwór 2017-03-23

175 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/416/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołbin 2017-03-23

176 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/417/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Oporów 2017-03-23

177 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Osobowice – Rędzin 2017-03-23

178 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/441/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pawłowice 2017-03-23

179 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 2017-03-23

180 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/419/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Plac Grunwaldzki 2017-03-23

181 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/442/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Polanowice - Poświętne – Ligota 2017-03-23

182 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/422/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Powstańców Śląskich 2017-03-23

183 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/423/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pracze Odrzańskie 2017-03-23

184 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/424/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Przedmieście Oławskie 2017-03-23

185 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/425/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Przedmieście Świdnickie 2017-03-23

186 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/426/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Psie - Pole Zawidawie 2017-03-23

187 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/443/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Sołtysowice 2017-03-23

188 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/427/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Stare Miasto 2017-03-23

189 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Strachocin - Swojczyce – Wojnów 2017-03-23

190 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/429/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Szczepin 2017-03-23

191 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/444/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Świniary 2017-03-23

192 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/430/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Tarnogaj 2017-03-23

193 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Widawa 2017-03-23

194 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/432/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Zacisze - Zalesie – Szczytniki 2017-03-23

195 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/433/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Żerniki 2017-03-23

196 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LII/3185/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołtaszyn 2017-03-23

197 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LII/3186/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Wojszyce 2017-03-23

198 Uchwała
XXXVIII/865/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2016 rok 2017-04-27

199 Uchwała
XXXVIII/866/17
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-04-27

200 Uchwała
XXXVIII/867/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-04-27

201 Uchwała
XXXVIII/868/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-04-27

202 Uchwała
XXXVIII/869/17
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2017-04-27

203 Uchwała
XXXVIII/870/17
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu 2017-04-27

204 Uchwała
XXXVIII/871/17
w sprawie "Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia na lata 2017 - 2020" 2017-04-27

205 Uchwała
XXXVIII/872/17
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2017-04-27

206 Uchwała
XXXVIII/873/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Średzkiej, Władysława Skoczylasa i Rytowniczej we Wrocławiu 2017-04-27

207 Uchwała
XXXVIII/874/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej we Wrocławiu 2017-04-27

208 Uchwała
XXXVIII/875/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek 16, 17/2 i 3 AM7 obręb Kowale, w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu 2017-04-27

209 Uchwała
XXXVIII/876/17
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia 2017-04-27

210 Uchwała
XXXVIII/877/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-04-27

211 Uchwała
XXXVIII/878/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pełczyńskiej, Kominiarskiej i Kminkowej we Wrocławiu 2017-04-27

212 Uchwała
XXXVIII/879/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2017-04-27

213 Uchwała
XXXVIII/880/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-04-27

214 Uchwała
XXXVIII/881/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2017-04-27

215 Uchwała
XXXVIII/882/17
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2017-04-27

216 Uchwała
XXXVIII/883/17
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2017-04-27

217 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2017-04-27

218 Uchwała
XXXIX/884/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-05-18

219 Uchwała
XXXIX/885/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-05-18

220 Uchwała
XXXIX/886/17
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia 2017-05-18

221 Uchwała
XXXIX/887/17
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości, położonej na terenie Gminy Wrocław 2017-05-18

222 Uchwała
XXXIX/888/17
w sprawie udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich 2017-05-18

223 Uchwała
XXXIX/889/17
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2017-05-18

224 Uchwała
XXXIX/890/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Zaporoskiej we Wrocławiu 2017-05-18

225 Uchwała
XXXIX/891/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu 2017-05-18

226 Uchwała
XXXIX/892/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kardynała Augusta Hlonda we Wrocławiu 2017-05-18

227 Uchwała
XXXIX/893/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gwareckiej we Wrocławiu 2017-05-18

228 Uchwała
XXXIX/894/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mieleckiej we Wrocławiu 2017-05-18

229 Uchwała
XXXIX/895/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu 2017-05-18

230 Uchwała
XXXIX/896/17
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z gminami Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka w celu realizacji projektu pn. „Edukacja i partnerstwo bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)” 2017-05-18

231 Uchwała
XXXIX/897/17
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z gminami Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie w celu realizacji projektu pn. „Akcja Integracja!” 2017-05-18

232 Uchwała
XXXIX/898/17
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Województwem Dolnośląskim oraz Powiatami Bolesławieckim, Jeleniogórskim, Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim, Wołowskim, Wrocławskim w celu realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start” 2017-05-18

233 Uchwała
XXXIX/899/17
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Województwem Dolnośląskim oraz powiatami Bolesławieckim, Dzierżoniowskim, Kamiennogórskim, Kłodzkim, Lubańskim, Oleśnickim, Polkowickim, Strzelińskim, Średzkim, Świdnickim, Wałbrzyskim, Wołowskim, Ząbkowickim, gminami Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Politechniką Wrocławską w celu realizacji projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk" 2017-05-18

234 Uchwała
XXXIX/900/17
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z gminami Długołęka i Kobierzyce w celu realizacji projektu pn. Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław 2017-05-18

235 Uchwała
XXXIX/901/17
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gminami Czernica i Jelcz Laskowice w celu realizacji projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF 2017-05-18

236 Uchwała
XXXIX/902/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północno-wschodniej stronie ulicy Kowalskiej we Wrocławiu 2017-05-18

237 Uchwała
XXXIX/903/17
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2017-05-18

238 Uchwała
XXXIX/904/17
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2017-05-18

239 Uchwała
XXXIX/905/17
w sprawie utraty członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej 2017-05-18

240 Uchwała
XXXIX/906/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-05-18

241 Uchwała
XXXIX/907/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu 2017-05-18

242 Uchwała
XXXIX/908/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Karłowice - Różanka 2017-05-18

243 Uchwała
XXXIX/909/17
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2017-05-18

244 Uchwała
XXXIX/910/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w roku 2017 2017-05-18

245 Uchwała
XXXIX/911/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2017-05-18

246 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1549/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2017-05-18

247 Stanowisko
XL/9/17
w sprawie wsparcia dla klubu piłkarskiego „Śląsk Wrocław” 2017-05-30

248 Uchwała
XLI/912/17
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2017-06-22

249 Uchwała
XLI/913/17
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia 2017-06-22

250 Uchwała
XLI/914/17
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Wrocławia na lata 2017-2020" 2017-06-22

251 Uchwała
XLI/915/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/770/17  w sprawie przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative” 2017-06-22

252 Uchwała
XLI/916/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXVII/2420/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2017-06-22

253 Uchwała
XLI/917/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok 2017-06-22

254 Uchwała
XLI/918/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok 2017-06-22

255 Uchwała
XLI/919/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego we Wrocławiu 2017-06-22

256 Uchwała
XLI/920/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu 2017-06-22

257 Uchwała
XLI/921/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu 2017-06-22

258 Uchwała
XLI/922/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu gen. Tadeusza Kościuszki i ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu 2017-06-22

259 Uchwała
XLI/923/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu 2017-06-22

260 Uchwała
XLI/924/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku wodnego w rejonie ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2017-06-22

261 Uchwała
XLI/925/17
w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Wrocławia 2017-06-22

262 Uchwała
XLI/926/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2017-06-22

263 Uchwała
XLI/927/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2017-06-22

264 Uchwała
XLI/928/17
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-06-22

265 Uchwała
XLI/929/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-06-22

266 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2017-06-22

267 Uchwała
XLIII/930/17
w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 2017-07-06

268 Uchwała
XLIII/931/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-07-06

269 Uchwała
XLIII/932/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-07-06

270 Uchwała
XLIII/933/17
zmieniająca uchwałę nr  XV/267/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2017-07-06

271 Uchwała
XLIII/934/17
w sprawie „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018” 2017-07-06

272 Uchwała
XLIII/935/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego kina „Lwów” we Wrocławiu 2017-07-06

273 Uchwała
XLIII/936/17
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2017-07-06

274 Uchwała
XLIII/937/17
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2017-07-06

275 Uchwała
XLIII/938/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tęczowej we Wrocławiu 2017-07-06

276 Uchwała
XLIII/939/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu 2017-07-06

277 Uchwała
XLIII/940/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szewskiej we Wrocławiu 2017-07-06

278 Uchwała
XLIII/941/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Średzkiej we Wrocławiu 2017-07-06

279 Uchwała
XLIII/942/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Krętej we Wrocławiu 2017-07-06

280 Uchwała
XLIII/943/17
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 2017-07-06

281 Uchwała
XLIII/944/17
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2017-07-06

282 Uchwała
XLIII/945/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-07-06

283 Uchwała
XLIII/946/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-07-06

284 Uchwała
XLIII/947/17
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia 2017-07-06

285 Uchwała
XLIII/948/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2017-07-06

286 Uchwała
XLIII/949/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Wolności, w części B, w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 2017-07-06

287 Uchwała
XLIII/950/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pełczyńskiej, Kominiarskiej i Kminkowej we Wrocławiu 2017-07-06

288 Uchwała
XLIII/951/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu 2017-07-06

289 Uchwała
XLIII/952/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-07-06

290 Uchwała
XLIII/953/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2017-07-06

291 Zarządzenie
7485/17
zmieniające zarządzenie nr  1891/15  Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice 2017-07-12

292 Uchwała
XLIV/954/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-07-14

293 Uchwała
XLIV/955/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta na 2017 rok 2017-07-14

294 Uchwała
XLV/956/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu 2017-08-24

295 Uchwała
XLV/957/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności, w części B, w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 2017-08-24

296 Uchwała
XLV/958/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-08-24

297 Uchwała
XLV/959/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego częściowej zmiany uchwały 2017-08-24

298 Uchwała
XLV/960/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały 2017-08-24

299 Uchwała
XLVI/961/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-09-14

300 Uchwała
XLVI/962/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-09-14

301 Uchwała
XLVI/963/17
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2017 i 2018 rok 2017-09-14

302 Uchwała
XLVI/964/17
zmieniająca uchwałę nr  XXI/443/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-09-14

303 Uchwała
XLVI/965/17
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2017-09-14

304 Uchwała
XLVI/966/17
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Humanitarium i nadania jej statutu 2017-09-14

305 Uchwała
XLVI/967/17
zmieniająca uchwałę nr  XLV/1365/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych 2017-09-14

306 Uchwała
XLVI/968/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/640/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2017-09-14

307 Uchwała
XLVI/969/17
w sprawie zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcie przez Prezydenta Wrocławia Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ronda na ul. Granicznej – „Węzeł Lotnisko” polegającej na wykonaniu połączeń by-pass we Wrocławiu 2017-09-14

308 Uchwała
XLVI/970/17
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu 2017-09-14

309 Uchwała
XLVI/971/17
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Karmelkowej i części ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu 2017-09-14

310 Uchwała
XLVI/972/17
w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2017-09-14

311 Uchwała
XLVI/973/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Jana Kasprowicza oraz ulic Adama Asnyka i Marii Konopnickiej we Wrocławiu 2017-09-14

312 Uchwała
XLVI/974/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej i Pedagogicznej we Wrocławiu 2017-09-14

313 Uchwała
XLVI/975/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 8 – go Maja, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza we Wrocławiu 2017-09-14

314 Uchwała
XLVI/976/17
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2017-09-14

315 Uchwała
XLVI/977/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-09-14

316 Uchwała
XLVI/978/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-09-14

317 Uchwała
XLVI/979/17
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2017-09-14

318 Uchwała
XLVI/980/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu 2017-09-14

319 Uchwała
XLVI/981/17
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę nr  LVI/1465/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2017-09-14

320 Uchwała
XLVI/982/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-09-14

321 Uchwała
XLVI/983/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych 2017-09-14

322 Uchwała
XLVI/984/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2017-09-14

323 Uchwała
XLVI/985/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2017-09-14

324 Uchwała
XLVI/986/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego częściowej zmiany uchwały 2017-09-14

325 Uchwała
XLVI/987/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania 2017-09-14

326 Uchwała
XLVI/988/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozszerzenie strefy płatnego parkowania 2017-09-14

327 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2017-09-14

328 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław 2017-09-14

329 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu. 2017-09-14

330 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2017-10-14

331 Uchwała
XLVII/989/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-10-19

332 Uchwała
XLVII/990/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-10-19

333 Uchwała
XLVII/991/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 78 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

334 Uchwała
XLVII/992/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sucharskiego we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 36-38 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

335 Uchwała
XLVII/993/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu przy ul. Bobrzej 27 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

336 Uchwała
XLVII/994/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu przy ul. Kowalskiej 105 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

337 Uchwała
XLVII/995/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 66 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

338 Uchwała
XLVII/996/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu przy ul. Inflanckiej 13 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

339 Uchwała
XLVII/997/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Janiszewskiego 14 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

340 Uchwała
XLVII/998/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu przy ul. Ludwika Solskiego 13 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

341 Uchwała
XLVII/999/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

342 Uchwała
XLVII/1000/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego we Wrocławiu przy ul. Wieczystej 105 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

343 Uchwała
XLVII/1001/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Bolesława Drobnera we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 26 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

344 Uchwała
XLVII/1002/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu przy ul. Koszykarskiej 2-4 w ośmioletnią szkołę podstawową i nadania statutu 2017-10-19

345 Uchwała
XLVII/1003/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu przy ul. Henryka Michała Kamieńskiego 24 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

346 Uchwała
XLVII/1004/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mieszka I we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

347 Uchwała
XLVII/1005/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

348 Uchwała
XLVII/1006/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Stefana „Grota" Roweckiego we Wrocławiu przy ul. Przystankowej 32 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

349 Uchwała
XLVII/1007/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrocławiu przy ul. Częstochowskiej 42 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

350 Uchwała
XLVII/1008/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu przy ul. Stanisławowskiej 38-44 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

351 Uchwała
XLVII/1009/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Suwalskiej 5 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

352 Uchwała
XLVII/1010/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 we Wrocławiu przy ul. Rumiankowej 34 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

353 Uchwała
XLVII/1011/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu przy ul. Greckiej 59 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

354 Uchwała
XLVII/1012/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 28 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

355 Uchwała
XLVII/1013/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

356 Uchwała
XLVII/1014/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 we Wrocławiu przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

357 Uchwała
XLVII/1015/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Chopina 9b w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

358 Uchwała
XLVII/1016/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 10 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

359 Uchwała
XLVII/1017/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

360 Uchwała
XLVII/1018/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego we Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 47 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

361 Uchwała
XLVII/1019/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Prof. Bolesława Iwaszkiewicza we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 34 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

362 Uchwała
XLVII/1020/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 50 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

363 Uchwała
XLVII/1021/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego we Wrocławiu przy ul. Rafała Krajewskiego 1 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

364 Uchwała
XLVII/1022/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu przy ul. Ścinawskiej 21 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

365 Uchwała
XLVII/1023/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 35-37 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

366 Uchwała
XLVII/1024/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu przy ul. Czeskiej 38 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

367 Uchwała
XLVII/1025/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu przy ul. Krępickiej 50 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

368 Uchwała
XLVII/1026/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 53 im. Prof. Stefana Banacha we Wrocławiu przy ul. Strachocińskiej 155-157 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

369 Uchwała
XLVII/1027/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

370 Uchwała
XLVII/1028/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

371 Uchwała
XLVII/1029/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 63 im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu przy ul. Menniczej 21-23 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

372 Uchwała
XLVII/1030/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 64 im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

373 Uchwała
XLVII/1031/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Profesor Marii Zduniak we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 36 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

374 Uchwała
XLVII/1032/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu przy pl. Muzealnym 20 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

375 Uchwała
XLVII/1033/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 28 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

376 Uchwała
XLVII/1034/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 57 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

377 Uchwała
XLVII/1035/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu przy ul. Trwałej 17-19 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

378 Uchwała
XLVII/1036/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

379 Uchwała
XLVII/1037/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

380 Uchwała
XLVII/1038/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu przy ul. Piotra Ignuta 28 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

381 Uchwała
XLVII/1039/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu przy ul. Wandy 13 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

382 Uchwała
XLVII/1040/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 78 im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 195 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

383 Uchwała
XLVII/1041/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu przy ul. Polnej 4 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

384 Uchwała
XLVII/1042/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu przy ul. Blacharskiej 13 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

385 Uchwała
XLVII/1043/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

386 Uchwała
XLVII/1044/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu przy ul. Łukasza Górnickiego 20 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

387 Uchwała
XLVII/1045/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu przy ul. Gen. Romualda Traugutta 37 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

388 Uchwała
XLVII/1046/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 90 im. Prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu przy ul. Orzechowej 62 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

389 Uchwała
XLVII/1047/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

390 Uchwała
XLVII/1048/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

391 Uchwała
XLVII/1049/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza we Wrocławiu przy ul. Starogajowej 66-68 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

392 Uchwała
XLVII/1050/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

393 Uchwała
XLVII/1051/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 98 im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 22a w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

394 Uchwała
XLVII/1052/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przy ul. Głubczyckiej 3 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

395 Uchwała
XLVII/1053/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 100 dla Niepełnosprawnych Ruchowo we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

396 Uchwała
XLVII/1054/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102 dla Uczniów z Autyzmem we Wrocławiu przy ul. Głogowskiej 30 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

397 Uchwała
XLVII/1055/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 103 z Oddziałami Specjalnymi we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

398 Uchwała
XLVII/1056/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu przy ul. Bolesława Prusa 64 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

399 Uchwała
XLVII/1057/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

400 Uchwała
XLVII/1058/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 54 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

401 Uchwała
XLVII/1059/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 16c w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

402 Uchwała
XLVII/1060/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym we Wrocławiu przy ul. Piotra Ignuta 28 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

403 Uchwała
XLVII/1061/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu przy Bulwarze Ikara 19 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

404 Uchwała
XLVII/1062/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 120 we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

405 Uchwała
XLVII/1063/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu przy ul. Rafała Krajewskiego 1 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

406 Uchwała
XLVII/1064/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 3 im. Profesor Marii Zduniak we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 36 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

407 Uchwała
XLVII/1065/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia „Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy" nr 2 dla Uczniów z Autyzmem we Wrocławiu przy ul. Głogowskiej 30 oraz nadania statutu 2017-10-19

408 Uchwała
XLVII/1066/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 oraz nadania statutu 2017-10-19

409 Uchwała
XLVII/1067/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 4 we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 oraz nadania statutu 2017-10-19

410 Uchwała
XLVII/1068/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 11 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 oraz nadania statutu 2017-10-19

411 Uchwała
XLVII/1069/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 12 we Wrocławiu przy ul. Jana Władysława Dawida 9-11 oraz nadania statutu 2017-10-19

412 Uchwała
XLVII/1070/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 16 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 oraz nadania statutu 2017-10-19

413 Uchwała
XLVII/1071/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17 we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 oraz nadania statutu 2017-10-19

414 Uchwała
XLVII/1072/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 we Wrocławiu ul. Iwana Pawłowa 15 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

415 Uchwała
XLVII/1073/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 10 we Wrocławiu przy ul. Wilanowskiej 31 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

416 Uchwała
XLVII/1074/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławiu ul. Grochowej 36-38 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

417 Uchwała
XLVII/1075/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 we Wrocławiu ul. Wołowskiej 9 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu 2017-10-19

418 Uchwała
XLVII/1076/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

419 Uchwała
XLVII/1077/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

420 Uchwała
XLVII/1078/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

421 Uchwała
XLVII/1079/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

422 Uchwała
XLVII/1080/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiu przy ul. Jana Władysława Dawida 5 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

423 Uchwała
XLVII/1081/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

424 Uchwała
XLVII/1082/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

425 Uchwała
XLVII/1083/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 w trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz nadania statutu 2017-10-19

426 Uchwała
XLVII/1084/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 2017-10-19

427 Uchwała
XLVII/1085/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu przy ul. Jeleniej 7 2017-10-19

428 Uchwała
XLVII/1086/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 25 2017-10-19

429 Uchwała
XLVII/1087/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orła Białego we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 2 2017-10-19

430 Uchwała
XLVII/1088/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia we Wrocławiu przy ul. Kolistej 17 2017-10-19

431 Uchwała
XLVII/1089/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu przy ul. Edwarda Dembowskiego 39 2017-10-19

432 Uchwała
XLVII/1090/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu przy ul. Św. Jerzego 4 2017-10-19

433 Uchwała
XLVII/1091/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 26 2017-10-19

434 Uchwała
XLVII/1092/17
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych nr 1 we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 2017-10-19

435 Uchwała
XLVII/1093/17
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 2017-10-19

436 Uchwała
XLVII/1094/17
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 2017-10-19

437 Uchwała
XLVII/1095/17
w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 - 2022" 2017-10-19

438 Uchwała
XLVII/1096/17
w sprawie "Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2018 r." 2017-10-19

439 Uchwała
XLVII/1097/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2017-10-19

440 Uchwała
XLVII/1098/17
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1715/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2017-10-19

441 Uchwała
XLVII/1099/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/762/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2017-10-19

442 Uchwała
XLVII/1100/17
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1167/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, Komponent B-3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 2017-10-19

443 Uchwała
XLVII/1101/17
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1565/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej 2017-10-19

444 Uchwała
XLVII/1102/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klecińskiej i Muchoborskiej we Wrocławiu 2017-10-19

445 Uchwała
XLVII/1103/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu 2017-10-19

446 Uchwała
XLVII/1104/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na wschód od ulicy Góralskiej we Wrocławiu 2017-10-19

447 Uchwała
XLVII/1105/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zbiegu zachodniej pierzei Rynku i północnej pierzei placu Solnego we Wrocławiu 2017-10-19

448 Uchwała
XLVII/1106/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera we Wrocławiu 2017-10-19

449 Uchwała
XLVII/1107/17
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac Grunwaldzki we Wrocławiu 2017-10-19

450 Uchwała
XLVII/1108/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2017-10-19

451 Uchwała
XLVII/1109/17
zmieniająca uchwałę nr  LIII/1336/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2017-10-19

452 Uchwała
XLVII/1110/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-10-19

453 Uchwała
XLVII/1111/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-10-19

454 Uchwała
XLVII/1112/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2017-10-19

455 Uchwała
XLVII/1113/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta we Wrocławiu 2017-10-19

456 Uchwała
XLVII/1114/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu 2017-10-19

457 Uchwała
XLVII/1115/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2017-10-19

458 Uchwała
XLVII/1116/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały 2017-10-19

459 Uchwała
XLVII/1117/17
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego częściowej zmiany uchwały 2017-10-19

460 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2017-10-19

461 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2017-10-19

462 Uchwała
XLVIII/1118/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-11-23

463 Uchwała
XLVIII/1119/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-11-23

464 Uchwała
XLVIII/1120/17
zmieniająca uchwałę nr  LXIV/1643/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis 2017-11-23

465 Uchwała
XLVIII/1121/17
w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-11-23

466 Uchwała
XLVIII/1122/17
zmieniająca uchwałę nr  VIII/147/07  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-23

467 Uchwała
XLVIII/1123/17
zmieniająca uchwałę nr  XXIII/496/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018" 2017-11-23

468 Uchwała
XLVIII/1124/17
w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 2017-11-23

469 Uchwała
XLVIII/1125/17
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych we Wrocławiu w obrębie Plac Grunwaldzki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" we Wrocławiu 2017-11-23

470 Uchwała
XLVIII/1126/17
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. 2017-11-23

471 Uchwała
XLVIII/1127/17
w sprawie "Gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018 - 2020" 2017-11-23

472 Uchwała
XLVIII/1128/17
w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2018" 2017-11-23

473 Uchwała
XLVIII/1129/17
w sprawie Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Bez barier" na lata 2018 - 2022 2017-11-23

474 Uchwała
XLVIII/1130/17
w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-11-23

475 Uchwała
XLVIII/1131/17
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 2017-11-23

476 Uchwała
XLVIII/1132/17
zmieniająca uchwałę nr  XXV/905/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego" w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu 2017-11-23

477 Uchwała
XLVIII/1133/17
zmieniająca uchwałę nr  XXV/558/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2017-11-23

478 Uchwała
XLVIII/1134/17
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/353/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 2017-11-23

479 Uchwała
XLVIII/1135/17
w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika w formie popiersia we Wrocławiu 2017-11-23

480 Uchwała
XLVIII/1136/17
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2017-11-23

481 Uchwała
XLVIII/1137/17
w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2025" 2017-11-23

482 Uchwała
XLVIII/1138/17
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego w rejonie ul. Torfowej we Wrocławiu 2017-11-23

483 Uchwała
XLVIII/1139/17
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 2/18, AM - 1, obręb Sołtysowice we Wrocławiu 2017-11-23

484 Uchwała
XLVIII/1140/17
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Nadbrzeżnej we Wrocławiu 2017-11-23

485 Uchwała
XLVIII/1141/17
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na Grobli Karłowicko - Rędzińskiej w rejonie ul. Zawalnej 2017-11-23

486 Uchwała
XLVIII/1142/17
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2017-11-23

487 Uchwała
XLVIII/1143/17
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2017-11-23

488 Uchwała
XLVIII/1144/17
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gołężyckiej we Wrocławiu 2017-11-23

489 Uchwała
XLVIII/1145/17
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szewskiej we Wrocławiu 2017-11-23

490 Uchwała
XLVIII/1146/17
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu 2017-11-23

491 Uchwała
XLVIII/1147/17
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu 2017-11-23

492 Uchwała
XLVIII/1148/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mariana Morelowskiego, Karmelkowej i Jerzego Kowalskiego we Wrocławiu 2017-11-23

493 Uchwała
XLVIII/1149/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu 2017-11-23

494 Uchwała
XLVIII/1150/17
w sprawie nadania nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia 2017-11-23

495 Uchwała
XLVIII/1151/17
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2017-11-23

496 Uchwała
XLVIII/1152/17
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1598/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2017-11-23

497 Uchwała
XLVIII/1153/17
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników w wyborach uzupełniających 2017-11-23

498 Uchwała
XLVIII/1154/17
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu oraz uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu 2017-11-23

499 Uchwała
XLVIII/1155/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-11-23

500 Uchwała
XLVIII/1156/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-11-23

501 Uchwała
XLVIII/1157/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-11-23

502 Uchwała
XLVIII/1158/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-11-23

503 Uchwała
XLVIII/1159/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-11-23

504 Uchwała
XLVIII/1160/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2017-11-23

505 Uchwała
XLVIII/1161/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2017-11-23

506 Uchwała
XLVIII/1162/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2017-11-23

507 Uchwała
XLVIII/1163/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2017-11-23

508 Uchwała
XLVIII/1164/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2017-11-23

509 Uchwała
XLVIII/1165/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2017-11-23

510 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 2017-11-23

511 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2017-11-23

512 Uchwała
XLIX/1166/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/704/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2017-12-21

513 Uchwała
XLIX/1167/17
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/705/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-12-21

514 Uchwała
XLIX/1168/17
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-12-21

515 Uchwała
XLIX/1169/17
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2017-12-21

516 Uchwała
XLIX/1170/17
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2017-12-21

517 Uchwała
XLIX/1171/17
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2018-2022 2017-12-21

518 Uchwała
XLIX/1172/17
w sprawie zgody na zbycie akcji Wrocławskiego Parku Technologicznego Spółka Akcyjna 2017-12-21

519 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/353/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 2017-12-21