Czy Twoje zezwolenie kończy się w roku 2018?Wpisz wartość sprzedaży alkoholu
(posiadając kilka zezwoleń należy wykonać obliczenia osobno dla każdego zezwolenia)      Wybierz rodzaj posiadanego zezwolenia(wartość wpisywana bez spacji, złote od groszy oddzielone przecinkiem)PLN